Przejdź do treści głównej

Europejskie lata tematyczne

Czym jest europejski rok tematyczny?

Jest to kampania informacyjna na konkretny temat służąca zachęceniu do prowadzenia dyskusji zarówno w obrębie poszczególnych krajów UE, jak i przy współudziale wielu krajów. Zwraca ona uwagę na daną kwestię i ma na celu zarówno informowanie, jak i zmianę postaw.

Temat europejskiego roku proponuje Komisja Europejska, a następnie jest on zatwierdzany przez Parlament Europejski i rządy państw członkowskich UE. Mimo że inicjatywa istnieje od prawie 40 lat, europejski rok tematyczny niekoniecznie był ogłaszany co roku.

Dlaczego inicjatywa ta jest potrzebna?

W ramach inicjatywy oferuje się dodatkowe środki finansowe na projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, które dotyczą danej kwestii.

Europejskie lata tematyczne umożliwiają przesłanie jasnego sygnału politycznego ze strony instytucji europejskich i rządów państw członkowskich oraz wyrażenie zobowiązania do tego, że dane zagadnienie zostanie uwzględnione w tworzeniu przyszłych strategii politycznych. W niektórych przypadkach Komisja Europejska może zaproponować nowe przepisy prawne związane z tematem danego roku.

Tematy

Europejskie lata tematyczne są ogłaszane od 1983 r. Poniżej przedstawiamy informacje na temat kilku niedawnych edycji:

2023–2024Europejski Rok Umiejętności

W całej Unii Europejskiej organizowane będą wydarzenia i działania mające pomóc ludziom w nabywaniu odpowiednich umiejętności potrzebnych do uzyskania wysokiej jakości miejsc pracy, a przedsiębiorstwom – w rozwiązaniu problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawcy będą mogli skorzystać z licznych możliwości, podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą im pomóc unijne inicjatywy i fundusze.

2022Europejski Rok Młodzieży

W 2022 r. młodzi Europejczycy będą mogli wziąć udział w licznych działaniach, aby uczyć się nowych rzeczy, angażować się w sprawy społeczne, poznawać nowych ludzi, odkrywać inne kultury, poprawiać swoje perspektywy na rynku pracy, wymieniać się pomysłami itp. 

2021Europejski Rok Kolei

Wydarzenia i inicjatywy promujące kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu oraz podkreślające korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu.

2018Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

W całej Europie zorganizowano 23 tys. imprez w celu zwiększenia świadomości na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego jako zasobu, a także na temat jego ochrony i zagwarantowania jego trwałości w dłuższej perspektywie.

2015Europejski Rok na rzecz Rozwoju

W ramach inicjatywy UE informowała Europejczyków o współpracy na rzecz rozwoju, zachęcając ich do angażowania się w działania na rzecz rozwoju. Dowiedzieli się oni również, w jaki sposób działania na rzecz rozwoju przynoszą korzyści zarówno im, jak i beneficjentom.

2013–2014Europejski Rok Obywateli

W ramach inicjatywy społeczeństwo zachęcono do pomocy w budowaniu silniejszej i bardziej skupionej na celach politycznych UE. Ważnym rezultatem tej edycji były dialogi obywatelskie.