Skip to main content

Korzyści

Euro, które zapewnia stabilność gospodarczą i zintegrowane rynki finansowe, jest namacalnym symbolem tożsamości europejskiej. Więcej informacji na temat korzyści płynących ze wspólnej waluty

Oficjalna waluta UE

Euro jest oficjalną walutą 19 państw Unii Europejskiej, które wspólnie tworzą strefę euro. Więcej na ten temat

Kraje strefy euro

Kraje UE, w których obowiązuje euro, strefa euro, kraje spoza strefy euro oraz kraje korzystające z klauzuli opt-out

Euro poza strefą euro

Więcej o wykorzystaniu euro poza strefą euro

Zarządzanie euro

Zarządzanie walutą euro, związanymi z nią środkami bezpieczeństwa i kryteriami przystąpienia przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny

Historia i powody wprowadzenia euro

Krótka historia euro oraz etapy powstawania jednolitego systemu walutowego

Wygląd

Znaczenie symbolu euro (€) oraz zasady dotyczące jego stosowania.

Wymiana waluty krajowej

Jak, kiedy i gdzie można wymienić starą walutę krajową na euro.