Przejdź do treści głównej

Banknoty euro o siedmiu nominałach i monety euro o ośmiu nominałach weszły do obiegu w formie gotówkowej w styczniu 2002 r. Banknoty wyglądają tak samo we wszystkich krajach strefy euro. Natomiast monety mają jedną stronę wspólną, a drugą stronę narodową, która posiada motyw charakterystyczny dla danego kraju.

Banknoty z serii „Europa” wchodzą do obiegu sukcesywnie na przestrzeni lat. Za ulepszanie zabezpieczeń i nowy projekt banknotów odpowiadają Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne. Zabezpieczenia przedstawiają portret Europy – postaci z mitologii greckiej.

Symbol

Nazwa „euro” została wybrana w 1995 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Madrycie.

Inspiracją dla symbolu euro – € – była grecka litera epsilon (Є). Jest to również odniesienie do pierwszej litery słowa „Europa”, a dwie równoległe linie przecinające symbol oznaczają stabilność.

Kod ISO euro to EUR. Może być używany przy kwotach wyrażanych w euro, zamiast symbolu €.

Prawa autorskie dotyczące symbolu

Właścicielem praw autorskich do symbolu euro jest Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską. Jednak w niektórych przypadkach Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (znaki towarowe i wzory) wyraża zgodę na rejestrację niektórych logo, które zawierają symbol euro. Ma to miejsce, gdy logo jest wystarczająco kreatywne i różni się od oficjalnego symbolu euro.

Zasady

  • Nazwa euro musi brzmieć tak samo we wszystkich językach UE, przy uwzględnieniu różnych alfabetów. Dotyczy to także tekstów prawnych UE. Zapis alfabetem greckim – „ευρώ”, a cyrlicą – „евро”.
  • Dopuszcza się formy liczby mnogiej, o ile nie zmienia się temat „eur-”.
  • Inna pisownia jest akceptowana w tekstach niebędących prawem UE, np. w przepisach prawa krajowego.
24 SIERPNIA 2020
Pisownia „euro” i „cent” w językach urzędowych UE (60.18 KB)

Pobierz skompresowany obraz w formacie JPG:

10 STYCZNIA 2022
Symbol euro