Skip to main content

Til lancereingen af euroen i januar 2002 blev der designet 7 sedler og 8 mønter. Eurosedlerne har det samme motiv i alle eurolandene. Mønterne har et fælles motiv på den ene side og et motiv fra det enkelte land på den anden.

En såkaldt Europaserie af eurosedler indføres løbende gennem årene. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker har ansvaret for sedlerne, som har forbedrede sikkerhedselementer og et nyt motiv med et portræt af den mytologiske figur Europa.

Symbol

Navnet "euro" blev valgt af Det Europæiske Råd i Madrid i 1995.

Symbolet € bygger på det græske bogstav epsilon (Є) og det første bogstav i ordet "Europa", og de 2 parallelle linjer er et symbol på stabilitet.

ISO-koden for euro er EUR. Den bruges, når man henviser til beløb i euro uden at bruge symbolet.

Ophavsret på symbolet

EU repræsenteret af Europa-Kommissionen har ophavsret på eurosymbolet. EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Varemærker og Design) har dog i visse tilfælde accepteret at registrere logoer, som indeholder eurosymbolet. Det er sket i tilfælde, hvor logoet har været tilstrækkeligt kreativt og anderledes end det officielle eurosymbol.

Regler

  • Navnet skal være det samme på alle EU-sprog – "euro", dog under hensyntagen til det forskellige alfabeter. Det gælder også i EU's retsakter. Med det græske alfabet staves det "'ευρώ" og med det kyrilliske staves det "евро".
  • Flertalsformer accepteres, så længe de ikke ændrer roden "eur-".
  • Andre stavemåder accepteres i andre retsakter end EU-retsakter såsom national lovgivning.
24 AUGUST 2020
Liste over den almindelige stavemåde af 'euro' og 'cent' på de forskellige EU-sprog (60.18 KB)
dansk
(60.18 KB - PDF)
Download

Download den komprimerede billedfil med udformningerne i jpg-format:

10 JANUAR 2022
Euro-symbolet
dansk
(107.86 KB - ZIP)
Download