Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Don chéadseoladh in Eanáir 2002, dearadh 7 nóta bainc agus 8 mbonn. Is ionann dearadh na nótaí bainc i ngach tír sa limistéar euro. Ar thaobh de gach bonn tá dearadh coiteann, agus ar an taobh eile tá dearadh a cheap an Ballstát lena mbaineann sé.

Tá sraith Europa de nótaí bainc á tabhairt isteach de réir a chéile. Faoi chúram an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus na mbanc ceannais náisiúnta, tá gnéithe slándála feabhsaithe agus dearadh nua ag nótaí na sraithe sin, ina bhfuil portráid den duine mhiotaseolaíochta Europa.

An tSiombail

In 1995, ag cruinniú den Chomhairle Eorpach in Madrid, a roghnaíodh an t-ainm “an euro”.

Tá an tsiombail bunaithe ar an litir Gréigise eipsealón (Є), agus ar an gcéad litir den fhocal “Europe”, agus tá 2 líne chomhthreomhara ann mar chomhartha chobhsaíochta.

Is é EUR cód ISO an euro. Úsáidtear é agus tagairt á dhéanamh do shuimeanna euro gan an tsiombail.

Cóipcheart na siombaile

Is ag an gComhphobal Eorpach, faoi ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, atá cóipcheart shiombail an euro. I gcásanna áirithe, áfach, tá EUIPO (Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh) sásta lógónna áirithe a bhfuil siombail an euro iontu a chlárú. Caithfidh na lógónna, áfach, a bheith cruthaitheach agus difriúil go leor ó shiombail oifigiúil an euro.

Rialacha

  • ní mór don ainm a bheith mar an gcéanna i dteangacha oifigiúla uile an Aontais – “euro”, ag cur na n-aibítrí difriúla san áireamh. Áirítear leis sin téacsanna dlíthiúla an Aontais. In aibítir na Gréigise, tugtar “'ευρώ” air, agus san aibítir Choireallach, tugtar “евро” air
  • glactar le foirmeacha iolra a fhad is nach n-athraítear an fhréamh “eur-”
  • glactar le litrithe eile i dtéacsanna dlíthiúla nach téacsanna an Aontais Eorpaigh iad, e.g. dlíthe náisiúnta
24 LÚNASA 2020
Liosta de litrithe caighdeánacha na bhfocal “euro” agus “cent” i dteangacha oifigiúla an Aontais (60.18 KB)

Íoslódáil an íomhá chomhbhrúite ar a bhfuil na tógálacha i bhformáid jpg:

10 EANÁIR 2022
Siombail an Euro