Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

За пускането в обращение на еврото през януари 2002 г. са подготвени дизайни за 7 банкноти и 8 монети. Банкнотите имат един и същ дизайн във всички страни от еврозоната. Монетите имат еднакъв дизайн от едната страна, а другата е оформена по специфичен за всяка държава начин.

През годините постепенно се пуска в обращение серията от евробанкноти „Европа“. Отговорност за тяхното емитиране носят Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки. Тези банкноти имат подобрени защитни елементи и нов дизайн, който включва портрет на героинята от древногръцката митология Европа.

Символ

Името „евро“ е избрано през 1995 г. на заседание на Европейския съвет в Мадрид.

Символът € се основава на гръцката буква епсилон (Є), освен това „Е“ е първата буква в думата „Европа“, а двете успоредни линии символизират стабилност.

ISO кодът на еврото е EUR. Той се използва, когато се говори за суми в евро, без да се посочва символът.

Авторски права върху символа

Европейската общност, представлявана от Европейската комисия, притежава авторските права върху символа на еврото. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (търговски марки и дизайни) в някои случаи се съгласява да регистрира определени лога, съдържащи символа на еврото. Това се допуска, когато те са направени достатъчно творчески и се различават от официалния символ на еврото.

Правила

  • Името трябва да бъде едно и също на всички езици на ЕС („евро“), като се вземат предвид различията между азбуките. Това се отнася и до правните текстове на ЕС. На гръцки то се изписва „ευρώ“, а на български — „евро“.
  • Множествено число се приема, стига да не се променя коренът „евр“.
  • Други видове изписване се приемат в правни текстове, които не са на равнище ЕС, например национално законодателство
24 АВГУСТ 2020
Списък със стандартни изписвания на „евро“ и „цент“ на езиците на ЕС (60.18 KB)
български
(60.18 KB - PDF)
Изтегляне

Изтегляне на компресирано изображение във формат jpg:

10 ЯНУАРИ 2022
Символ на еврото
български
(107.86 KB - ZIP)
Изтегляне