Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

История на ЕС

Пионерите на ЕС

Хронология

Научете повече за създаването на Европейския съюз и неговото развитие през десетилетията.

 1. 1945—1959 г.
  Мир в Европа и начало на сътрудничеството

  Как следвоенното сътрудничество в Европа довежда до създаването на Европейската общност за въглища и стомана, до подписването на Римските договори и учредяването на Европейския парламент.

  Повече за периода 1945—1959 г.

 2. 1960—1969 г.
  „Бурните 60“ — период на икономически растеж

  Как се развива Европейският съюз през 60-те години на ХХ век с по-нататъшна икономическа интеграция в Европа и начало на международното сътрудничество.

  Повече за периода 1960—1969 г.

 3. 1970—1979 г.
  Развиваща се общност — присъединяване на първите нови членове: Дания, Ирландия и Обединеното кралство

  Как се развива Европейският съюз през 70-те години на ХХ век с първото включване на нови членове, европейските избори и регионалната политика за насърчаване на растежа в по-бедните райони.

  Повече за периода 1970—1979 г.

 4. 1980—1989 г.
  Променящото се лице на Европа — крахът на комунизма

  Как се развива Европейският съюз през 80-те години на ХХ век с присъединяването на още държави и създаването на програма „Еразъм“ и единния пазар.

  Повече за периода 1980—1989 г.

 5. 1990—1999 г.
  Европа без граници

  Как се развива Европейският съюз през 90-те години на ХХ век с по-нататъшно разширяване, стартиране на единния пазар, пътуване в пространство без вътрешни граници и въвеждане на еврото.

  Повече за периода 1990—1999 г.

 6. 2000—2009 г.
  По-нататъшно разширяване

  Как се развива Европейският съюз от 2000 г. до 2009 г. с присъединяването на 12 нови държави, превръщането на еврото в законно платежно средство и подписването на Договора от Лисабон.

  Повече за периода 2000—2009 г.

 7. 2010—2019 г.
  Десетилетие на предизвикателства

  Как се развива Европейският съюз от 2010 г. до 2019 г. с предприемането на мерки във връзка с финансовата криза, присъединяването на Хърватия към ЕС и избора на Обединеното кралство да напусне Съюза.

  Повече за периода 2010—2019 г.

 8. От 2020 г. до наши дни
  Единен и устойчив ЕС

  Как се развива Европейският съюз от 2020 г. насам в отговор на безпрецедентни предизвикателства като пандемията от COVID-19, агресивната война на Русия срещу Украйна и борбата с изменението на климата.

  Повече за периода от 2020 г. до днес