Направо към основното съдържание

История на Европейския съюз 2010—2019 г.

Десетилетие на предизвикателства

Световната икономическа криза се отразява тежко на Европа. През 2012 г. Европейският съюз получава Нобеловата награда за мир. Размириците и войните в различни държави карат много хора да напуснат домовете си и да потърсят убежище в Европа. ЕС е изправен пред предизвикателството да се погрижи за тях, като същевременно защитава тяхното благосъстояние и зачита човешките им права. Изменението на климата е на челно място в дневния ред и лидерите се споразумяват за намаляване на вредните емисии. През 2013 г. Хърватия става 28-та страна от ЕС. По време на референдум през 2016 г. обаче Обединеното кралство гласува да напусне Съюза.

2010 г. — Европа приема мерки за преодоляване на финансовата криза

Вследствие на икономическата криза, започнала през 2008 г., няколко страни изпитват проблеми с публичните финанси. 16-те страни от еврозоната приемат план, чиято цел е да им се помогне да се справят с дефицитите. ЕС помага на няколко страни да преодолеят трудностите си и създава „банков съюз“ с цел гарантиране на по-сигурни и по-стабилни банки.

10 декември 2012 г. — присъждане на Нобелова награда за мир на ЕС

Европейският съюз получава Нобеловата награда за мир на церемония в Осло. Наградата отразява приноса на ЕС в продължение на 6 десетилетия към насърчаването на мира, помирението, демокрацията и човешките права.

1 юли 2013 г. — Хърватия става 28-ият член на ЕС

Хърватия се присъединява към ЕС и става 28-та държава членка.

Всички държави от ЕС и кога са се присъединили

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

От ноември 2015 г. нататък — терористични нападения в Европа

Редица европейски градове, сред които Париж, Брюксел, Ница, Берлин, Лондон и Барселона, стават обект на терористични нападения. Европейският съюз и неговите държави членки предприемат действия за справяне с всички аспекти на терористичната заплаха.

12 декември 2015 г. — Парижко споразумение относно изменението на климата

По време на Конференция на ООН в Париж 195 страни сключват ново споразумение относно изменението на климата, като ЕС играе ключова роля. Споразумението включва план за действие за ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2 °C в сравнение с равнищата преди индустриализацията.

Декември 2015 г. — над един милион души търсят убежище в Европа

До края на 2015 г. в ЕС са пристигнали над един милион търсещи убежище хора, много от които бягат от гражданската война в Сирия и се нуждаят от международна закрила. Лидерите на ЕС засилват действията за подобряване на контрола по външните граници и намаляване на броя на търсещите убежище чрез сътрудничество със съседни държави, като например Турция.

23 юни 2016 г. — Обединеното кралство гласува да напусне ЕС

На референдум през юни 2016 г. 52 % от гласоподавателите в Обединеното кралство гласуват Обединеното кралство да напусне Европейския съюз след повече от 40 години членство. Обединеното кралство напуска окончателно Съюза на 31 януари 2020 г.

Отношения с Обединеното кралство

Декември 2019 г. — към неутрална по отношение на климата Европа

Обществената загриженост във връзка с кризата, свързана с климата, нараства под въздействието на разрастващото се активно международно младежко движение. Новата Комисия встъпва в длъжност твърдо решена да направи Европа неутрална по отношение на климата до 2050 г. чрез нова стратегия за растеж — Европейския зелен пакт.