Skip to main content

Povijest Europske unije 2010. – 2019.

Desetljeće izazova

Europa je teško pogođena svjetskom gospodarskom krizom. Europskoj uniji 2012. dodijeljena je Nobelova nagrada za mir. Nemiri i ratovi u različitim zemljama dovode do toga da mnogi ljudi bježe iz svojih domova i traže utočište u Europi. EU se suočava s izazovom kako skrbiti o njima, štiteći pritom njihovu dobrobit i poštujući njihova ljudska prava. Klimatske promjene i dalje su jedan od prioriteta te čelnici postižu dogovor o smanjenju štetnih emisija. Hrvatska 2013. postaje 28. država članica EU-a. Međutim, na referendumu održanom 2016. Ujedinjena Kraljevina glasa za izlazak iz EU-a.

2010. – Europa se suočava s financijskom krizom

Nakon gospodarske krize koja je počela 2008. nekoliko je zemalja imalo problema s javnim financijama. Šesnaest država članica koje upotrebljavaju euro podržalo je plan da se tim zemljama pomogne u rješavanju deficita. EU pomaže pojedinim zemljama da se suoče s poteškoćama i uspostavlja „bankovnu uniju” za sigurniji i pouzdaniji bankarski sektor.

10. prosinca 2012. – EU-u je dodijeljena Nobelova nagrada za mir

Na svečanosti u Oslu Europska unija prima Nobelovu nagradu za mir. Nagradom se Uniji odaje priznanje za njezin doprinos u promicanju mira i pomirenja, demokracije i ljudskih prava u posljednjih šest desetljeća.

1. srpnja 2013. – Hrvatska postaje 28. država članica EU-a

Hrvatska pristupa EU-u te postaje 28. država članica.

Sve države članice EU-a i datum njihova pristupanja

* Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Od studenoga 2015. – teroristi napadaju Europu

Brojni europski gradovi, uključujući Pariz, Bruxelles, Nicu, Berlin, London i Barcelonu, postaju meta terorističkih napada. Europska unija i njezine države članice poduzimaju mjere za rješavanje svih aspekata terorističke prijetnje.

12. prosinca 2015. – Pariški sporazum o klimatskim promjenama

Na Konferenciji UN-a u Parizu 195 zemalja, uz ključnu ulogu EU-a, sklapa novi sporazum o klimatskim promjenama. Sporazum sadržava akcijski plan za ograničavanje globalnog zatopljenja na razinu znatno nižu od 2°C u odnosu na predindustrijske razine.

Prosinac 2015. – više od milijun ljudi traži azil u Europi

Do kraja 2015. u Europu je stiglo preko milijun tražitelja azila, od kojih su mnogi pobjegli od građanskog rata u Siriji te im je potrebna međunarodna zaštita. Čelnici EU-a intenzivno rade na jačanju kontrola na vanjskim granicama i smanjenju broja tražitelja azila u suradnji sa susjednim zemljama kao što je Turska.

23. lipnja 2016. – Ujedinjena Kraljevina glasa za izlazak iz EU-a

Na referendumu održanom u lipnju 2016. 52 % glasača u Ujedinjenoj Kraljevini glasalo je za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije nakon više od 40 godina članstva. Ujedinjena Kraljevina izlazi 31. siječnja 2020.

Odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom

Prosinac 2019. – prema klimatski neutralnoj Europi

Zabrinutost javnosti zbog klimatske krize sve je veća, poticana i rastućim aktivnim međunarodnim pokretom mladih. Nova Komisija preuzima dužnost s čvrstim ciljem postizanja klimatske neutralnosti Europe do 2050. novom strategijom rasta, odnosno europskim zelenim planom.