Skip to main content

Historie Evropské unie 2010–19

Náročné desetiletí

Evropa je výrazně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí. V roce 2012 je Evropské unii udělena Nobelova cena míru. V důsledku nestability a válek opouští mnoho lidí svůj domov a hledá útočiště v Evropě. EU se potýká s výzvou, jak se o ně postarat, zajistit jejich bezpečí a dodržovat jejich lidská práva. Nejvyšší prioritou je změna klimatu. Vedoucí představitelé uzavírají dohodu o snížení škodlivých emisí. Chorvatsko se v roce 2013 stává 28. členským státem EU. Nicméně v roce 2016 se Spojené království v referendu rozhodne z EU vystoupit.

2010 – Evropa se vypořádává s finanční krizí

V důsledku hospodářské krize, která začala v roce 2008, se veřejné finance několika zemí dostávají do problémů. 16 zemí EU, které používají euro, poskytuje podporu plánu na pomoc s řešením schodků. EU pomáhá několika zemím řešit problémy a zakládá tzv. bankovní unii s cílem zajistit větší bezpečnost a spolehlivost bank.

10. prosince 2012 – EU udělena Nobelova cena míru

Na slavnostním ceremoniálu v Oslu je Evropské unii předána Nobelova cenu za mír. Tato cena je uznáním práce, kterou EU již přes šedesát let vykonává ve prospěch míru a usmíření, demokracie a lidských práv.

1. července 2013 – Chorvatsko se v roce 2013 stává 28. členským státem EU

Chorvatsko přistupuje k EU a stává se jejím 28. členem.

Všechny členské státy EU a data jejich vstupu

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

počínaje listopadem 2015 – teroristické útoky v Evropě

Teroristé v následujících měsících zaútočí v řadě evropských měst – v Paříži, Bruselu, Nice, Berlíně, Londýně a Barceloně. Evropská unie a její členské státy podnikají kroky k řešení všech aspektů teroristické hrozby.

12. prosince 2015 – Pařížská dohoda o změně klimatu

Na konferenci OSN v Paříži uzavírá 195 zemí novou dohodu o změně klimatu, při jejímž vzniku sehrála EU ústřední roli. Dohoda zahrnuje akční plán s cílem udržet zvýšení globální teploty „výrazně pod“ úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací.

prosinec 2015 – o azyl v Evropě žádá více než jeden milion lidí

Do konce roku 2015 přichází do Evropy více než jeden milion žadatelů o azyl. Mnoho z nich prchá před občanskou válkou v Sýrii a potřebuje mezinárodní ochranu. Vedoucí představitelé EU zintenzivňují úsilí o posílení kontrol na vnějších hranicích a snížení počtu žadatelů o azyl prostřednictvím spolupráce se sousedními státy, jako je Turecko,

23. června 2016 – Spojené království hlasuje pro vystoupení z EU

V referendu v červnu 2016 hlasuje 52 % voličů ve Spojeném království pro to, aby tato země opustila Evropskou unii po více než 40 letech členství. Spojené království vystoupí 31. ledna 2020.

Vztahy se Spojeným královstvím

prosinec 2019 – počátek cesty ke klimaticky neutrální Evropě

Obavy veřejnosti ohledně klimatické krize se zvyšují, na problém upozorňuje sílící, aktivní mezinárodní hnutí mládeže. Nová Komise se ujímá svého úřadu s pevným odhodláním realizovat klimatickou neutralitu Evropy do roku 2050, a to prostřednictvím nové strategie růstu, Zelené dohody pro Evropu.