Skip to main content

Zgodovina Evropske unije 2010–2019

Desetletje izzivov

Evropo so močno prizadele posledice svetovne gospodarske krize. Leta 2012 je Evropska unija prejela Nobelovo nagrado za mir. Številni ljudje so zaradi nemirov in vojn v različnih državah pobegnili z domov in poiskali zavetje v Evropi. EU je pred izzivom, kako poskrbeti zanje ter jim hkrati zagotoviti blaginjo in spoštovati njihove človekove pravice. Med najpomembnejšimi točkami političnega dnevnega reda so podnebne spremembe: svetovni voditelji so se dogovorili, da omejijo škodljive emisije. Leta 2013 se je EU pridružila Hrvaška in število držav članic se je povzpelo na 28. Vendar Združeno kraljestvo na referendumu leta 2016 glasuje za izstop iz EU.

2010 – Evropa se spopada s finančno krizo

Po gospodarski krizi, ki je izbruhnila leta 2008, so se javne finance številnih držav znašle v težavah. 16 držav EU, ki uporabljajo evro, je sprejelo načrt pomoči za odpravljanje proračunskega primanjkljaja. EU je več državam članicam pomagala prebroditi težave in vzpostavila bančno unijo, ki naj bi jamčila večjo varnost in zanesljivost bank.

10. december 2012 – Nobelova nagrada za mir

Na slovesnosti v Oslu je Evropska unija prejela Nobelovo nagrado za mir. Nagrada počasti 60 let prizadevanj EU za uveljavljanje miru in sprave, demokracije ter človekovih pravic.

1. julij 2013 – Hrvaška postane 28. članica EU

Hrvaška se je kot 28. članica pridružila EU.

Vse države članice EU in leto njihove pridružitve

* To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Od novembra 2015 naprej – teroristični napadi v Evropi

Več evropskih mest, vključno s Parizom, Brusljem, Nico, Berlinom, Londonom in Barcelono, je tarča terorističnih napadov. Evropska unija in njene države članice ukrepajo, da bi obravnavale vse vidike teroristične grožnje.

12. december 2015 – Pariški sporazum o podnebnih spremembah

EU je imela ključno vlogo na konferenci Združenih narodov v Parizu, kjer je 195 držav sklenilo nov sporazum o podnebnih spremembah. Sporazum vsebuje akcijski načrt za omejitev globalnega segrevanja precej pod 2° C v primerjavi z ravnijo iz predindustrijske dobe.

December 2015 – več kot milijon ljudi zaprosi za azil v Evropi

V letu 2015 je v Evropo pribežalo več kot milijon prosilcev za azil, mnogi med njimi so bežali pred državljansko vojno v Siriji in so potrebovali mednarodno zaščito. Voditelji EU so se odločili za strožji nadzor na zunanjih mejah EU in si prizadevali zmanjšati število prosilcev za azil v sodelovanju s sosednjimi državami, predvsem s Turčijo.

23. junij 2016 – Združeno kraljestvo glasuje za izstop iz EU

Na referendumu junija 2016 52 % volivcev v Združenem kraljestvu glasuje za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije po več kot 40 letih članstva. Združeno kraljestvo 31. januarja 2020 zapusti EU.

Odnosi z Združenim kraljestvom

December 2019 – Na poti k podnebno nevtralni Evropi

Zaskrbljenost javnosti zaradi podnebne krize se povečuje zaradi naraščajočega in dejavnega mednarodnega mladinskega gibanja. Nova Komisija prevzema svoj mandat z jasnimi prizadevanji, da bi Evropa postala podnebno nevtralna do leta 2050 z novo strategijo za rast, tj. evropskim zelenim dogovorom.