Prejsť na hlavný obsah

História Európskej únie 2010 – 2019

Desaťročie výziev

Svetová hospodárska kríza prudko otriasa Európou. Európska únia získava v roku 2012 Nobelovu cenu za mier. Nepokoje a vojny v rôznych krajinách vedú mnohých ľudí k úteku z domova a k hľadaniu útočiska v Európe. To stavia EÚ pred výzvu, ako sa o nich postarať a zároveň chrániť ich blaho a dodržiavať ich ľudské práva. V agende EÚ patrí popredné miesto zmene klímy. Lídri uzatvárajú dohodu o znížení škodlivých emisií. V roku 2013 sa Chorvátsko stáva 28. členským štátom EÚ. No v referende, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016, hlasuje Spojené kráľovstvo za odchod z EÚ.

2010 – Európa rieši finančnú krízu

Po hospodárskej kríze, ktorá sa začala v roku 2008, bojujú viaceré krajiny s problémami v oblasti verejných financií. 16 krajín EÚ, ktoré sú členmi eurozóny, podporí plán, ktorého cieľom je pomôcť uvedeným krajinám zvládnuť ich deficity. EÚ pomáha viacerým krajinám pri riešení ich ťažkostí a v záujme vytvorenia bezpečnejších a spoľahlivejších bánk zriaďuje „bankovú úniu“.

10. decembra 2012 – EÚ preberá Nobelovu cenu za mier

Na slávnostnom odovzdávaní cien v Oslo si Európska únia prevzala Nobelovu cenu za mier. Ocenilo sa ňou vyše šesťdesiatročné úsilie EÚ o presadzovanie mieru, zmierenia, demokracie a ľudských práv.

1. júla 2013 – Chorvátsko sa stáva 28. členským štátom EÚ

Chorvátsko pristupuje k EÚ a stáva sa jej 28. členským štátom.

Všetky členské krajiny EÚ a dátum ich pristúpenia

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Od novembra 2015 – Teroristické útoky v Európe

Vo viacerých európskych mestách, napríklad v Paríži, Bruseli, Nice, Berlíne, Londýne či Barcelone, došlo k teroristickým útokom. Európska únia a jej členské štáty prijímajú opatrenia na riešenie všetkých aspektov tejto teroristickej hrozby.

12. decembra 2015 – Parížska dohoda o zmene klímy

Na konferencii OSN v Paríži uzavrelo 195 krajín novú dohodu o zmene klímy. Európska únia zohrala v tomto procese kľúčovú úlohu. Táto dohoda zahŕňa akčný plán na obmedzenie globálneho otepľovania „výrazne pod“ 2 °C v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia.

December 2015 – V Európe žiada o azyl viac ako milión ľudí

Do konca roku 2015 prichádza do Európy viac než milión žiadateľov o azyl. Mnohí z nich utekajú pred občianskou vojnou v Sýrii a potrebujú medzinárodnú ochranu. Vedúci predstavitelia EÚ zintenzívňujú úsilie o posilnenie kontroly vonkajších hraníc a zníženie počtu žiadateľov o azyl prostredníctvom spolupráce so susednými štátmi, napríklad Tureckom.

23. júna 2016 – Spojené kráľovstvo hlasuje za odchod z EÚ

V referende, ktoré sa koná v júni 2016, hlasuje 52 % voličov Spojeného kráľovstva za vystúpenie krajiny z Európskej únie – po viac ako 40 rokoch členstva. Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ 31. januára 2020.

Vzťahy so Spojeným kráľovstvom

December 2019 – Cesta ku klimaticky neutrálnej Európe

Zvyšujú sa obavy verejnosti v súvislosti s klimatickou krízou. K zvýšenému záujmu o klímu prispieva aj rastúce a čoraz aktívnejšie medzinárodné mládežnícke hnutie. Do funkcie nastupuje nová Komisia, ktorá si stanovuje pevný cieľ urobiť z Európy do roku 2050 klimaticky neutrálny kontinent, a to pomocou novej stratégie rastu, Európskej zelenej dohody.