Direct la conținutul principal

Istoria Uniunii Europene 2010-2019

Un deceniu dificil

Criza economică globală lovește puternic Europa. În 2012, Uniunea Europeană primește Premiul Nobel pentru Pace. Războaiele și tulburările din unele țări din restul lumii îi determină pe cei afectați să-și lase în urmă căminul și să caute refugiu în Europa. UE se află în fața provocării de a-i lua în grija sa și de a le asigura mijloace de subzistență, respectând, în același timp, drepturile omului. Schimbările climatice reprezintă un subiect prioritar, iar liderii politici convin să reducă emisiile poluante. În 2013, Croația devine al 28-lea stat membru al UE. Cu toate acestea, în cadrul unui referendum din 2016, Regatul Unit votează să părăsească UE.

2010 – Europa încearcă să găsească soluții pentru criza financiară

În urma crizei economice care a început în 2008, mai multe țări au probleme cu finanțele publice. Cele 16 țări ale UE care utilizează moneda euro sprijină un plan care să le ajute în problema deficitelor. UE ajută mai multe țări să facă față dificultăților și pune bazele unei uniuni bancare, pentru a face sectorul bancar mai sigur și mai fiabil.

10 decembrie 2012 – UE primește Premiul Nobel pentru Pace

Uniunea Europeană primește Premiul Nobel pentru Pace în cadrul unei ceremonii organizate la Oslo. Premiul recunoaște contribuția de peste 6 decenii a Uniunii Europene la promovarea păcii și reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului.

1 iulie 2013 – Croația devine cel de al 28-lea stat membru al UE

Croația aderă la UE, devenind cel de-al 28-lea stat membru.

Lista țărilor membre și data aderării lor la UE

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Începând cu noiembrie 2015 – Teroriștii atacă Europa

O serie de orașe europene, printre care Paris, Bruxelles, Nisa, Berlin, Londra și Barcelona, devin ținta atacurilor teroriste. Uniunea Europeană și statele sale membre iau măsuri pentru a aborda toate aspectele amenințării teroriste.

12 decembrie 2015 – Acordul de la Paris privind schimbările climatice

În cadrul Conferinței ONU de la Paris, 195 de țări încheie un nou acord privind schimbările climatice, UE jucând un rol central. Acordul cuprinde un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale cu cel puțin 2°C față de nivelurile preindustriale.

Decembrie 2015 – Peste un milion de persoane solicită azil în Europa

Pe parcursul anului 2015, peste 1 milion de solicitanți de azil au ajuns în Europa. Mulți dintre ei au fugit din calea războiului civil din Siria și au nevoie de protecție internațională. Liderii UE intensifică eforturile de a consolida controalele la frontierele externe și de a reduce numărul solicitanților de azil, prin cooperarea cu țări învecinate precum Turcia.

23 iunie 2016 – Regatul Unit votează în favoarea ieșirii din UE

În cadrul unui referendum din iunie 2016, 52 % dintre alegătorii din Regatul Unit votează ieșirea țării lor din Uniunea Europeană, după mai mult de 40 de ani în care a făcut parte din aceasta. Regatul Unit părăsește Uniunea la 31 ianuarie 2020.

Relațiile cu Regatul Unit

Decembrie 2019 – Către o Europă neutră din punct de vedere climatic

Îngrijorarea publicului cu privire la criza climatică ia proporții odată cu semnalele de alarmă trase de o mișcare internațională de tineret activă și în creștere. O nouă Comisie își începe activitatea, cu intenția fermă ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Pentru aceasta, propune o nouă strategie de creștere, Pactul verde european.