Skip to main content

Europeiska unionens historia 2010–2019

Utmaningarnas årtionde

Den globala ekonomiska krisen slår hårt mot Europa. EU får Nobels fredspris 2012. Oroligheter och krig i olika länder gör att många människor flyr från sina hem och tar sin tillflykt till Europa. EU står inför uppgiften att ta hand om dem och samtidigt skydda dem och respektera deras mänskliga rättigheter. Klimatförändringarna står högt på dagordningen och EU-ledarna enas om att minska skadliga utsläpp. År 2013 går Kroatien med i EU som därmed får 28 medlemsländer. Men i en folkomröstning 2016 röstar Storbritannien för att lämna EU.

2010 – EU tar itu med finanskrisen

Till följd av finanskrisen som började 2008 får flera länder problem med de offentliga finanserna. De 16 länder som använder euron som betalningsmedel kommer överens om att hjälpas åt att få bukt med budgetunderskottet. EU hjälper flera länder att hantera svårigheterna och inrättar en bankunion för att skapa en säkrare och pålitligare banksektor.

10 december 2012 – EU tilldelas Nobels fredspris

EU tar emot Nobels fredspris i Oslo. EU får priset för att i över 60 år ha bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter.

1 juli 2013 – Kroatien blir EU:s 28:e medlem

Kroatien går med i EU och blir dess 28:e medlem.

Alla EU-länder och när de gick med

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

November 2015 och framåt – terrorister slår till i Europa

Flera europeiska städer, bland annat Paris, Bryssel, Nice, Berlin, London och Barcelona, utsätts för terrorattacker. EU och dess medlemsländer vidtar åtgärder för att ta itu med alla aspekter av terroristhotet.

12 december 2015 – Parisavtalet om klimatförändringar

Vid en FN-konferens i Paris skriver 195 länder under ett nytt klimatavtal, där EU spelat en viktig roll. Avtalet ska begränsa den globala uppvärmningen till klart under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer.

December 2015 – över en miljon människor söker asyl i Europa

Under 2015 kommer mer än en miljon asylsökande till Europa. Många är på flykt från inbördeskriget i Syrien och i behov av internationellt skydd. EU-ledarna ökar insatserna för att skärpa kontrollen av de yttre gränserna och minska antalet asylsökande genom att samarbeta med grannländerna, bland annat Turkiet.

23 juni 2016 – Storbritannien röstar för att lämna EU

I en folkomröstning i juni 2016 röstar 52 % av väljarna för att Storbritannien ska lämna EU efter mer än 40 år som medlem. Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020.

Förbindelser med Storbritannien

December 2019 – mot ett klimatneutralt EU

Allmänhetens oro för klimatkrisen ökar, mot bakgrund av en växande och aktiv internationell ungdomsrörelse. En ny kommission tillträder, med målet att göra EU klimatneutralt senast 2050 genom en ny tillväxtstrategi, den europeiska gröna given.