Skip to main content

Fördelar

Euron är en konkret symbol för den europeiska identiteten – från ekonomisk stabilitet till integrerade finansmarknader. Läs mer om eurons fördelar.

EU:s officiella valuta

Euron är den officiella valutan i de 19 EU-länder som utgör euroområdet. Läs mer här.

Länder som använder euron

EU-länder som använder euron, euroområdet, länder utanför euroområdet och länder som valt att stå utanför eurosamarbetet.

Euron i världen

Läs om hur euron används utanför euroområdet.

Vem ansvarar för euron?

EU-kommissionen och Europeiska centralbanken ansvarar för förvaltningen av euron, säkerhetsåtgärderna och kriterierna för att få anta euron

Eurons historia och syfte

En kortfattad historik om varför euron skapades och hur den infördes

Utformning

Eurosymbolens (€) innebörd och regler för användningen av den.

Inväxling av nationell valuta

Hur, när och var du kan växla in den gamla valutan mot euro.