Skip to main content

EU:s officiella valuta

Euron som officiell valuta

Euron är officiell valuta i 20 de EU-länder som tillsammans utgör euroområdet, som också kallas för eurozonen.

Andra EU-länder uppfyller ännu inte de kriterier som krävs för att få införa euron, medan Danmark har valt att så utanför eurosamarbetet.

Euron är det enda lagliga betalningsmedlet i euroområdet. Om det inte finns några specifika arrangemang om betalningsmedel är fordringsägare skyldiga att ta emot betalning i euro.

Parterna kan också komma överens om att använda andra officiella valutor för sina transaktioner, t.ex. US-dollar. De kan också enas om att använda privat utfärdade ”pengar”, som lokala handelsutbytessystem (t.ex. voucherbaserade betalningssystem) eller virtuella valutor (t.ex. bitcoin).

De här privata transaktionerna och affärstransaktionerna omfattas ändå av skatte-, bolags-, penningtvätts- och allmänna varuhandelsregler. Valutor som inte är officiella inom euroområdet omfattas dock inte av den monetära lagstiftningen.

I artikel 128.1 i EUF-fördraget slås fast att eurosedlar är lagliga betalningsmedel. Artikel 11 i förordning EG/974/98 gör detsamma när det gäller euromynt.