Gå direkt till innehållet

Översikt 

Statsskick

Danmark är en konstitutionell monarki och har ett representativt parlamentariskt system med en statsminister som är regeringschef, och en monark (kungen), som är statschef men har en rent representativ och ceremoniell roll. Landet omfattar också två självstyrande delar i norra Atlanten som inte är EU-medlemmar: Färöarna och Grönland. 

Handel och ekonomi

Danmark ligger på tredje plats i EU när det gäller BNP per capita med 48 400 euro. Det är långt över EU-genomsnittet på 35 500 euro och utgör 2,3 procent av EU:s totala BNP.  

(Källa: Eurostat – uppgifter om BNP per capita och BNP)   

(Källa: Eurostat – uppgifter om export och import)   

Danmark i EU  

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Danmark med och hur mycket får man tillbaka från EU?  

EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand.    

Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård.   

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.  

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla.    

EU:s utgifter och inkomster per land och år  

EU-finansierade projekt i Danmark   

Pengarna från EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.   

Läs mer om EU-finansierade projekt i Dannark och hur återhämtningsfonderna används.