Gå direkt till innehållet
Council of the European Union - Logo

Översikt

 • Uppgift: Samlar ministrar från EU-länderna för att anta lagar och samordna politiken
 • Ledamöter: Ministrar från EU-länderna – vilka ministrar som deltar beror på vilket ämne som avhandlas
 • Ordförande: Ordförandeskapet växlar mellan EU-länderna var sjätte månad
 • Inrättat: 1958 (som Europeiska ekonomiska gemenskapens råd)
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • WebbplatsEuropeiska unionens råd

I Europeiska unionens råd – som ofta kallas ministerrådet eller bara rådet – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Rådets möten hålls i Bryssel, utom i april, juni och oktober då de hålls i Luxemburg.

Rådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.

Ministerrådet ska inte blandas ihop med

 • Europeiska rådet – en annan EU-institution där EU-ländernas ledare håller toppmöten fyra gånger om året för att dra upp de allmänna politiska riktlinjerna
 • Europarådet – som inte alls är någon EU-institution.

Vad gör rådet?

 • Förhandlar och antar EU-lagar, tillsammans med Europaparlamentet, på grundval av förslag från EU-kommissionen.
 • Samordnar EU-ländernas politik.
 • Utformar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik enligt Europeiska rådets riktlinjer.
 • Ingår avtal mellan EU och andra länder eller internationella organisationer.
 • Antar den årliga EU-budgeten tillsammans med Europaparlamentet.

Sammansättning

Ministerrådet har inga fasta ledamöter, utan består av en minister från varje EU-land. De möts i tio olika konstellationer, beroende på vilket politikområde som ska diskuteras.

Om man t.ex. ska diskutera ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) är det finansministrarna som träffas.

Vem leder mötena?

Utrikesministrarnas möten leds alltid av EU:s utrikesrepresentant. Alla andra ministerrådsmöten leds av ministern från EU:s ordförandeland.

När Sverige är ordförandeland är det alltså Sveriges miljöminister som leder miljöministermötena.

Rådet för allmänna frågor ska se till att arbetet i de olika konstellationerna drar åt samma håll och bistås av Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Kommittén består av EU-ländernas ständiga representanter i EU, som i praktiken är sina länders EU-ambassadörer.

Euroländerna

Euroländerna samordnar sin ekonomiska politik i Eurogruppen, som består av ländernas finansministrar. Eurogruppen möts dagen före Ekofinrådets möten, där man formellt antar Eurogruppens överenskommelser (endast euroländernas ministrar deltar i omröstningen).

Hur arbetar rådet?

För att stoppa ett beslut krävs det minst 4 länder (som motsvarar minst 35 procent av EU:s befolkning).

 • Undantag – i känsliga frågor som utrikespolitik eller skattefrågor krävs enhällighet (alla länder är överens).
 • Beslut i procedurfrågor och administrativa frågor fattas med enkel majoritet.

Vill du veta mer om rådet?

Du kan ställa allmänna frågor till rådets informationsavdelning.

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

Ministerrådets möten

Se också

Sök person

Kalender för rådets ordförandeskap

Besök ministerrådet

Publikationer

Rådets bibliotek

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska unionens råd

Namn
Europeiska unionens råd
Webbplats
https://www.consilium.europa.eu/sv/
Telefon
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Postadress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien
Sociala medier