Siirry pääsisältöön
Council of the European Union - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: toimii EU-maiden hallitusten äänenä, sopii EU-lainsäädännöstä ja koordinoi eri alojen politiikkaa
 • Jäsenet: tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kustakin EU-maasta
 • Puheenjohtaja: kukin EU-maa toimii vuorollaan puheenjohtajana 6 kuukauden ajan
 • Perustettu: vuonna 1958 (tuolloin nimeltään Euroopan talousyhteisön neuvosto)
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • VerkkosivustoEU:n neuvosto

EU:n neuvoston – eli lyhyesti neuvoston – kokouksissa EU-maiden ministerit keskustelevat lakiesityksistä ja -muutoksista, hyväksyvät uutta lainsäädäntöä ja koordinoivat alansa politiikkaa. Ministereillä on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä maansa hallituksen puolesta toimista, joista neuvoston kokouksissa sovitaan. Neuvoston istunnot pidetään Brysselissä ja kolmena kuukautena vuodessa – huhti-, kesä- ja lokakuussa – Luxemburgissa.

EU:n neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n pääasiallinen päätöksentekoelin.

EU:n neuvostoa ei pidä sekoittaa seuraaviin:

 • Eurooppa-neuvosto – EU:n toimielin, jonka neljä kertaa vuodessa pidettävissä huippukokouksissa EU-maiden johtajat keskustelevat EU-politiikan painopisteistä
 • Euroopan neuvosto, joka on EU:n ulkopuolinen toimija.

Mitä EU:n neuvosto tekee?

 • neuvottelee EU:n lainsäädännöstä ja hyväksyy säädökset yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Euroopan komission ehdotusten pohjalta
 • koordinoi EU-maiden politiikkaa
 • kehittää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaaEurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti
 • tekee EU:n puolesta sopimuksia valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • hyväksyy EU:n vuotuisen talousarvion yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Kokoonpano

EU:n neuvostossa ei ole pysyviä jäseniä. Neuvostolla on 10 eri kokoonpanoa, joista kukin käsittelee omia politiikan alojaan. Kukin EU-maa lähettää neuvoston kokouksiin käsiteltävänä olevasta alasta vastaavan ministerinsä.

Esimerkiksi talous- ja rahoitusasioita käsittelevään neuvoston kokoukseen osallistuvat kunkin maan talous- tai valtiovarainministerit. Kokousta kutsutaan tällöin talous- ja rahoitusasioiden neuvostoksi (Ecofin).

Kuka on kokousten puheenjohtaja?

Ulkoasiainneuvostolla on pysyvä puheenjohtaja, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Kaikissa muissa neuvoston kokouksissa puhetta johtaa EU:n kiertävää puheenjohtajuutta sillä hetkellä hoitavan maan ministeri.

Esimerkiksi Viron puheenjohtajakauden aikana kaikkien ympäristöneuvoston kokousten puheenjohtajana on Viron ympäristöministeri.

Neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuus varmistetaan yleisten asioiden neuvostossa. Sen työtä tukee pysyvien edustajien komitea (Coreper). Coreper koostuu EU-maiden pysyvistä edustajista Euroopan unionissa, jotka ovat käytännössä maidensa EU-suurlähettiläitä.

Euroalueen maat

Euroalueeseen kuuluvat maat koordinoivat talouspolitiikkaansank. euroryhmässä, joka muodostuu euroalueen jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministereistä. Se kokoontuu päivää ennen Ecofin-neuvoston kokouksia. Euroryhmässä sovituista asioista tehdään seuraavana päivänä virallinen päätös Ecofin-neuvoston kokouksessa, jossa euroryhmää koskevissa asioissa saavat äänestää vain euroalueen maiden ministerit.

Miten EU:n neuvosto toimii?

Päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään 4 maata, jotka edustavat vähintään 35:tä prosenttia EU:n koko väestöstä, vastustaa sitä.

 • Poikkeus: Tietyillä aloilla – esimerkiksi ulkosuhteet ja verotus – edellytetään yksimielisiä päätöksiä (päätös tehdään vain, jos kaikki maat kannattavat sitä).
 • Menettelytapoja ja hallinnollisia kysymyksiä koskevat päätökset edellyttävät yksinkertaista enemmistöä.

EU:n neuvosto ja sinä

Neuvostoa koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin vastaa EU:n neuvoston yleisötiedotuspalvelu.

Asiakirjojen saatavuus

Tiedonsaanti

EU:n neuvoston kokousten esityslistat

Lisätietoa

Henkilöhakemisto

Neuvoston puheenjohtajakaudet ja -maat

Vierailut EU:n neuvostoon

Julkaisut

Neuvoston kirjasto

Työpaikat

Yhteydenotot

Euroopan unionin neuvosto

Nimi
Euroopan unionin neuvosto
Verkkosivusto
https://www.consilium.europa.eu/fi/
Puhelinnumero
+32 2 281 61 11
Faksinumero
+32 2 281 73 97 / 81
Postiosoite
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media