Přejít na hlavní obsah
Council of the European Union - Logo

Přehled

 • Úloha: Tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU
 • Členové: Ministři vlád všech zemí EU podle oblasti politiky, která je projednávána
 • Předseda: Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU
 • Datum zřízení: 1958 (jako Rada Evropského hospodářského společenství)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránkyRada EU

V Radě EU, které se neformálně říká Rada, se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. Zasedání Rady se konají v Bruselu, s výjimkou tří měsíců (duben, červen a říjen), kdy se konají v Lucemburku.

Rada je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie.

Nezaměňujte Radu EU s:

 • Evropskou radou – čtvrtletní vrcholná setkání vedoucích představitelů EU, na nichž se stanoví hlavní priority a směřování politiky EU.
 • Radou Evropy – nepatří vůbec k orgánům Unie.

Úkoly Rady EU

 • Na základě návrhů Evropské komise vyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem.
 • Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU.
 • Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU.
 • Uzavírá dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.
 • Spolu s Evropským parlamentem přijímá roční rozpočet EU.

Složení

Zasedání Rady EU se neúčastní vždy stejní zástupci členských států. Rada se schází v 10 různých složeních, z nichž každé odpovídá určité politické oblasti, která má být projednávána. V závislosti na tomto složení pak jednotlivé země vyšlou na zasedání svého ministra, který je za danou oblast odpovědný.

Například zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci („ECOFIN“) se účastní ministři financí členských zemí.

Kdo jednotlivým zasedáním předsedá?

Svého stálého předsedu má Rada pro zahraniční věci. Je jím vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. V čele všech dalších zasedání Rady je pak příslušný ministr ze země, která právě zastává rotující předsednictví EU.

Jestliže se tedy například zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční v době, kdy je předsednickou zemí Estonsko, bude tomuto zasedání předsedat estonský ministr životního prostředí.

Jednotný přístup zajišťuje Rada pro obecné záležitosti, které je nápomocen Výbor stálých zástupců. Ten je složen ze stálých zástupců členských států při EU, kteří jsou v podstatně velvyslanci jednotlivých zemí u EU.

Země eurozóny

Státy eurozóny koordinují své hospodářské politiky na půdě Euroskupiny, která je složena z ministrů hospodářství a financí. Schází se den před zasedáním Rady ECOFIN. Dohody uzavřené v rámci Euroskupiny se pak oficiálně schválí na zasedání Rady následující den, přičemž o těchto otázkách hlasují pouze ministři zemí eurozóny.

Činnost Rady EU

K zablokování rozhodnutí je zapotřebí nejméně 4 zemí (které představují alespoň 35 % celkového počtu obyvatel EU).

 • Výjimku představují citlivá témata, jako je např. zahraniční politika či daně: ty vyžadují jednomyslné schválení (všechny státy musí být pro).
 • Procedurální a administrativní otázky vyžadují schválení prostou většinou.

Rada EU a vy

S dotazy obecného charakteru se můžete obracet na informační službu pro veřejnost.

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Pořad jednání Rady EU

Další informace

Kdo je kdo

Kalendář předsednictví v Radě

Rada EU – návštěvy pro veřejnost

Publikace

Knihovna Rady

Volná pracovní místa

Kontakt

Rada Evropské unie

Jméno/Název
Rada Evropské unie
Internetové stránky
https://www.consilium.europa.eu/cs/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Číslo faxu
(+322) 281 73 97 /81
Poštovní adresa
Rue de la Loi / Weststraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média