Skip to main content
Váš portál

Evropské unie

Téma:

Hlavní události

Jak Unie řeší energetickou krizi

V reakci na energetickou krizi se EU podařilo nalézt alternativní dodávky energie a snížit poptávku. Přijala rovněž opatření na pomoc občanům a podnikům.

REPowerEU

REPowerEU: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu

NextGeneration EU

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít.

Global Gateway

Strategie Evropské unie mající za cíl posílit udržitelné vazby po celém světě.

Společná reakce EU na covid-19

Přehled opatření EU na podporu občanů, podniků a hospodářství, poskytování lékařského vybavení a podpory výzkumu v reakci na pandemii koronaviru

Nejnovější zprávy z orgánů a institucí EU

Obsah rubriky „Nejnovější zprávy z orgánů a institucí EU“ je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU, a to ve strojovém překladu.

Přečtěte si více

Zásady a hodnoty

Společné zásady a hodnoty, na nichž je založen život v EU: svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, boj za mír a stabilitu.

Priority EU

Seznamte se s prioritami EU na období 2019-2024: podpora ekologizace Evropy, rozvoj hospodářské základny, ochrana občanů a jejich svobod

Rozpočet

Jak je rozpočet EU financován a kam prostředky z něj směřují, jak jsou finanční prostředky EU spravovány, jaké jsou oblasti výdajů a uvedení informací o rozpočtu EU na pravou míru.

Úspěchy

Seznamte se s tím, co vše dělá EU pro občany, jak chrání jejich práva, podporuje hospodářskou prosperitu a bezpečnost ve světě.

Evropa pro školy

Výukové materiály, hry a mnohem více o Evropské unii a jejích aktivitách pro děti, mládež, učitele a rodiče.

Nejoblíbenější publikace

Obecné informace v různých formátech o Evropské unii a její činnosti zaměřené na osoby starší 18 let.