Skip to main content
Váš portál

Evropské unie

Téma:

Illustration picture of a vaccine

Společná reakce EU na covid-19

EU mobilizuje veškeré dostupné zdroje, aby pomohla členským státům koordinovat vnitrostátní opatření. To je spojeno také s poskytováním objektivních informací o šíření viru a účinných způsobech jeho omezení a s přijetím opatření za účelem nápravy hospodářských a sociálních škod, které pandemie způsobila.

Na této stránce najdete odkazy na internetové stránky a zdroje, které zveřejnily orgány a instituce EU i členské státy EU a které se těmto tématům speciálně věnují.

Hlavní události

Global Gateway

Strategie Evropské unie mající za cíl posílit udržitelné vazby po celém světě.

NextGeneration EU

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít.

Zelená dohoda pro Evropu

Evropa usiluje o to, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Proto musí modernizovat své hospodářství a účinně využívat zdroje.

Zásady a hodnoty

Společné zásady a hodnoty, na nichž je založen život v EU: svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, boj za mír a stabilitu.

Priority EU

Seznamte se s prioritami EU na období 2019-2024: podpora ekologizace Evropy, rozvoj hospodářské základny, ochrana občanů a jejich svobod

Rozpočet

Jak je rozpočet EU financován a kam prostředky z něj směřují, jak jsou finanční prostředky EU spravovány, jaké jsou oblasti výdajů a uvedení informací o rozpočtu EU na pravou míru.

Úspěchy

Seznamte se s tím, co vše dělá EU pro občany, jak chrání jejich práva, podporuje hospodářskou prosperitu a bezpečnost ve světě.

Evropa pro školy

Výukové materiály, hry a mnohem více o Evropské unii a jejích aktivitách pro děti, mládež, učitele a rodiče.

Nejoblíbenější publikace

Obecné informace v různých formátech o Evropské unii a její činnosti zaměřené na osoby starší 18 let.