Přejít na hlavní obsah
Váš portál při Evropské unii

Témata

EU Ukraine flags

Solidarita EU s Ukrajinou

V návaznosti na útočnou válku Ruska je EU jednotná ve své solidaritě s Ukrajinou. Spolu se svými mezinárodními partnery bude Ukrajinu a její obyvatele i nadále podporovat.
Next generation

NextGenerationEU

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít.

Poznejte EU

Zásady a hodnoty

Společné zásady a hodnoty, na nichž je založen život v EU: svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, boj za mír a stabilitu.

Rozpočet

Jak je rozpočet EU financován a kam prostředky z něj směřují, jak jsou finanční prostředky EU spravovány, jaké jsou oblasti výdajů a uvedení informací o rozpočtu EU na pravou míru.

Úspěchy

Seznamte se s tím, co vše dělá EU pro občany, jak chrání jejich práva, podporuje hospodářskou prosperitu a bezpečnost ve světě.

Evropa pro školy

Výukové materiály, hry a mnohem více o Evropské unii a jejích aktivitách pro děti, mládež, učitele a rodiče.

Nejoblíbenější publikace

Obecné informace v různých formátech o Evropské unii a její činnosti zaměřené na osoby starší 18 let.

Aktuální zprávy

Všechny uvedené zprávy si můžete zobrazit ve strojovém překladu v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Katowice, Poland / COP24
  • Press release

Deal on stronger press freedom and free speech protection

The EU has struck a deal on a law that would better protect journalists and human rights defenders against strategic lawsuits against public participation, or SLAPPs. These are increasingly being used to silence people who speak out on public interest issues.

Young people wearing the European Solidarity Corps (ESC) t-shirt
  • Press release

€145 million to boost to European volunteering activities in 2024

The European Solidarity Corps will get new funding worth €145 million in 2024. Thanks to this money, young people across the EU and beyond will be able to volunteer in projects on social inclusion, the green and digital transitions, democratic participation and health.

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces
  • News article

Improved rights for EU travellers

Passenger rights will be reinforced, thanks to new Commission proposals. The updates to existing travel legislation would reaffirm the right of passengers to get refunded within 14 days; give them more clarity on who will reimburse their airline tickets and access to better information.