Skip to main content
Váš portál

Evropské unie

Téma:

Illustration picture of a vaccine

Společná reakce EU na covid-19

EU mobilizuje veškeré dostupné zdroje, aby pomohla členským státům koordinovat vnitrostátní opatření. To je spojeno také s poskytováním objektivních informací o šíření viru a účinných způsobech jeho omezení a s přijetím opatření za účelem nápravy hospodářských a sociálních škod, které pandemie způsobila.

Na této stránce najdete odkazy na internetové stránky a zdroje, které zveřejnily orgány a instituce EU i členské státy EU a které se těmto tématům speciálně věnují.

Hlavní události

NextGeneration EU

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít.

Zelená dohoda pro Evropu

Evropa usiluje o to, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Proto musí modernizovat své hospodářství a účinně využívat zdroje.

Zásady a hodnoty

Společné zásady a hodnoty, na nichž je založen život v EU: svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, boj za mír a stabilitu.

Priority EU

Seznamte se s prioritami EU na období 2019-2024: podpora ekologizace Evropy, rozvoj hospodářské základny, ochrana občanů a jejich svobod

Rozpočet

Jak je rozpočet EU financován a kam prostředky z něj směřují, jak jsou finanční prostředky EU spravovány, jaké jsou oblasti výdajů a uvedení informací o rozpočtu EU na pravou míru.

Úspěchy

Seznamte se s tím, co vše dělá EU pro občany, jak chrání jejich práva, podporuje hospodářskou prosperitu a bezpečnost ve světě.

Evropa pro školy

Výukové materiály, hry a mnohem více o Evropské unii a jejích aktivitách pro děti, mládež, učitele a rodiče.

Nejoblíbenější publikace

Obecné informace v různých formátech o Evropské unii a její činnosti zaměřené na osoby starší 18 let.