Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Vaša brána

do Európskej únie

Hlavné témy

Hlavné udalosti

REPowerEU

REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

NextGeneration EU

Toto je nástroj NextGenerationEU. Nie je len obyčajným plánom obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

Global Gateway

Stratégia Európskej únie na rozšírenie udržateľných prepojení s ostatnými časťami sveta.

Najnovšie správy z inštitúcií a orgánov EÚ

Obsah sekcie „Najnovšie správy z inštitúcií a orgánov EÚ“ je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ v strojovom preklade.

Viac informácií

Zásady a hodnoty

Spoločné zásady a hodnoty, ktoré sú základom fungovania EÚ: sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát, podpora mieru a stability.

Priority EÚ

Aké sú priority EÚ na roky 2019 – 2024: podpora zelenej Európy, rozvoj hospodárskej základne, ochrana občanov a ich slobôd.

Rozpočet

Ako je rozpočet EÚ financovaný a vynakladaný, spravovanie finančných prostriedkov EÚ, oblasti výdavkov, overovanie faktov o rozpočte EÚ.

Dosiahnuté výsledky

Zistite, čo robí EÚ pre občanov, ako chráni práva, podporuje prosperitu a snaží sa o to, aby bol svet bezpečnejším miestom.

Kútik na vzdelávanie

Učebné materiály, hry a mnohé ďalšie informačné zdroje o Európskej únii a jej činnostiach pre deti, mládež, učiteľov a rodičov.

Najvýznamnejšie publikácie

Všeobecné informácie o Európskej únii a o tom, čo robí, v rôznych formátoch, zamerané na ľudí starších ako 18 rokov.