Skip to main content
Vaša brána

do Európskej únie

Hlavné témy

Illustration picture of a vaccine

Spoločná reakcia EÚ na ochorenie COVID-19

EÚ mobilizuje všetky dostupné prostriedky, aby pomohla členským štátom pri koordinácii ich vnútroštátnych protiopatrení. V rámci toho im poskytuje objektívne informácie o šírení vírusu, účinných snahách o obmedzenie jeho šírenia a opatreniach na nápravu hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou.

Na tejto stránke nájdete odkazy na webové stránky a zdroje venované tejto problematike, ktoré uverejnili inštitúcie a orgány EÚ a jej členské štáty.

Hlavné udalosti

Global Gateway

Stratégia Európskej únie na rozšírenie udržateľných prepojení s ostatnými časťami sveta.

NextGeneration EU

Toto je nástroj NextGenerationEU. Nie je len obyčajným plánom obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

Konferencia o budúcnosti Európy

Vyjadrite svoj názor a pomôžte formovať našu spoločnú budúcnosť – zapojte sa do série debát a diskusií vedených občanmi.

Európska zelená dohoda

Európa chce byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, a to tým, že sa stane moderným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje

Zásady a hodnoty

Spoločné zásady a hodnoty, ktoré sú základom fungovania EÚ: sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát, podpora mieru a stability.

Priority EÚ

Aké sú priority EÚ na roky 2019 – 2024: podpora zelenej Európy, rozvoj hospodárskej základne, ochrana občanov a ich slobôd.

Rozpočet

Ako je rozpočet EÚ financovaný a vynakladaný, spravovanie finančných prostriedkov EÚ, oblasti výdavkov, overovanie faktov o rozpočte EÚ.

Dosiahnuté úspechy

Zistite, čo robí EÚ pre občanov, ako chráni práva, podporuje prosperitu a snaží sa o to, aby bol svet bezpečnejším miestom.

Kútik na vzdelávanie

Učebné materiály, hry a mnohé ďalšie informačné zdroje o Európskej únii a jej činnostiach pre deti, mládež, učiteľov a rodičov.

Najvýznamnejšie publikácie

Všeobecné informácie o Európskej únii a o tom, čo robí, v rôznych formátoch, zamerané na ľudí starších ako 18 rokov.