Skip to main content
Vaša brána

do Európskej únie

Hlavné témy

State of the Union logo
Správa o stave Únie v roku 2023

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesla 13. septembra 2023 prejav o stave Únie, v ktorom sa dotkla dôležitých otázok stojacich pred Európanmi a predložila nápady na riešenie týchto otázok.

Zmapovanie našej európskej budúcnosti

A pin symbolising solidarity with Ukraine
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Od začiatku ruskej vojenskej agresie stojí EÚ jednotne pri Ukrajine. Spolu s medzinárodnými partnermi bude Ukrajinu a jej ľud aj naďalej podporovať.

Solidarita EÚ s Ukrajinou

Hlavné body

RePowerEU Plan

REPowerEU

REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu
Next generation

NextGeneration EU

Toto je nástroj NextGenerationEU. Nie je len obyčajným plánom obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

Spoznávajte EÚ

Zásady a hodnoty

Spoločné zásady a hodnoty, ktoré sú základom fungovania EÚ: sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát, podpora mieru a stability.

Rozpočet

Ako je rozpočet EÚ financovaný a vynakladaný, spravovanie finančných prostriedkov EÚ, oblasti výdavkov, overovanie faktov o rozpočte EÚ.

Dosiahnuté výsledky

Zistite, čo robí EÚ pre občanov, ako chráni práva, podporuje prosperitu a snaží sa o to, aby bol svet bezpečnejším miestom.

Kútik na vzdelávanie

Učebné materiály, hry a mnohé ďalšie informačné zdroje o Európskej únii a jej činnostiach pre deti, mládež, učiteľov a rodičov.

Najvýznamnejšie publikácie

Všeobecné informácie o Európskej únii a o tom, čo robí, v rôznych formátoch, zamerané na ľudí starších ako 18 rokov.

Aktuálne správy

Všetky uvedené správy sú vďaka strojovému prekladu k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

European Chips Act - Car sensor production site (Reutlingen, Germany)
  • Press release

European Chips Act enters into force today

The European Chips Act that enters into force today puts in place a comprehensive set of measures to ensure the European Union's security of supply, resilience and technological leadership in semiconductor technologies and applications.

Two women with their left hands raised in an Erasmus + Evaluation Democracy meeting
  • News article

Share your views on Erasmus + to help us evaluate it

The European Commission has launched a public consultation on Erasmus+, the European Union's flagship programme for education, training, youth, and sport. This initiative provides an opportunity for individuals and organisations to express their opinions and contribute to the evaluation of Erasmus+.