Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Banner - Peace Dove
Do thairseach chuig an Aontas Eorpach

Faigh amach faoin Aontas Eorpach

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Foghlaim tuilleadh faoin Aontas sna foilseacháin úsáideacha seo faoin gcaoi a n-oibríonn an tAontas, idir an euro agus an dlí, an stair agus an taisteal

An nuacht faoi thrácht

Tá an nuacht faoi thrácht go léir le fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais tríd an tseirbhís meaisínaistriúcháin.

The statuette of Themis, goddess of divine justice
  • News article

The Commission has published its fifth annual Rule of Law Report which monitors significant developments and takes stock of the rule of law situation in all EU countries. It shows that the EU is better equipped to face rule of law challenges than it was 5 years ago.

The EasyPASS system at Frankfurt am Main (Germany) Airport custom
  • News article

A recent survey showed many Europeans still feel that they lack sufficient information on their passenger rights. The Commission has published revised guidelines on air passenger rights, including the rights of persons with disabilities and persons with reduced mobility when travelling by air.

A child playing in water jets 
  • News article

Record-breaking temperatures are becoming ever more frequent and intense, and cities and urban areas are particularly vulnerable to extreme heat. The Joint Research Centre has identified strategies and best practices that local authorities can take to manage extreme heat in EU cities.