Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Banner - Peace Dove
Do thairseach chuig an Aontas Eorpach

Toghcháin Eorpacha 2024

Faigh amach faoin Aontas Eorpach

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Foghlaim tuilleadh faoin Aontas sna foilseacháin úsáideacha seo faoin gcaoi a n-oibríonn an tAontas, idir an euro agus an dlí, an stair agus an taisteal

An nuacht faoi thrácht

Tá an nuacht faoi thrácht go léir le fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais tríd an tseirbhís meaisínaistriúcháin.

Student life during Erasmus at Seville
  • Press release

The Commission has launched the European Solar Academy, the first in a series of EU academies to be set up under the Net-Zero Industry Act. The Solar Academy will train 100,000 workers in the solar photovoltaic value chain over the next 3 years to address the labour and skills gap in the sector.

Euro with miniature figurines
  • News article

The Commission has proposed an annual EU budget of almost €200 billion for 2025, reinforced by €72 billion raised under the post-COVID recovery plan, NextGenerationEU. It is meant to finance EU priorities and help tackle current and future challenges.