Skip to main content
Do thairseach

chuig an Aontas Eorpach

Sa spotsolas

State of the Union logo
Staid an Aontais 2023

An 13 Meán Fómhair 2023 thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, aghaidh ar na saincheisteanna tábhachtacha atá roimh mhuintir na hEorpa, agus chuir sí i láthair smaointe chun na saincheisteanna sin a réiteach san aitheasc ar Staid an Aontais.

Ár dtodhchaí Eorpach a leagan amach

A pin symbolising solidarity with Ukraine
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Seasann an tAontas Eorpach i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin tar éis chogadh foghach na Rúise. Leanfaidh an tAontas Eorpach de thacaíocht a thabhairt don Úcráin agus do mhuintir na tíre in éineacht lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta.

Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Buaicphointí

RePowerEU Plan

REPowerEU

REPowerEU: fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe don Eoraip
Next generation

NextGeneration EU

Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.

Faigh amach faoin Aontas Eorpach

Prionsabail agus luachanna

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

Buiséad

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

An méid atá bainte amach

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Cúinne na foghlama

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Na foilseacháin is mó éileamh

Eolas ginearálta maidir leis an Aontas Eorpach agus an méid a dhéanamh sé, i bhformáid éagsúla, é dírithe ar dhaoine 18 mbliana d’aois agus níos sine.

An nuacht faoi thrácht

Tá an nuacht faoi thrácht go léir le fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais tríd an tseirbhís meaisínaistriúcháin.

Aerial views of a cement factory
  • Press release

New rules to put a fair price on carbon start to apply on 1 October

As of 1 October, new rules will put a fair price on carbon emitted during the production of certain goods entering the EU, and encourage cleaner industrial production in non-EU countries. For now, they will apply to imports of cement, iron, steel, aluminium, fertilisers, electricity and hydrogen.

Cancer Treatments - Mammography, breast ultrasound and breast MRI
  • Press release

Cancer Image Europe platform goes live

The new digital platform features a public catalogue of cancer imaging datasets and improves the use of innovative data-driven solutions for cancer treatment and care. It links up 36 datasets of images of 9 cancer types for a total of over 200 000 image series of about 20 000 individuals.