Skip to main content
Do thairseach

chuig an Aontas Eorpach

Sa spotsolas

Na príomhphointí

REPowerEU

REPowerEU: fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe don Eoraip

NextGeneration EU

Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.

Global Gateway

Straitéis an Aontais Eorpaigh chun borradh a chur faoi naisc inbhuanaithe ar fud an domhain.

Freagairt chomhchoiteann an Aontais ar COVID-19

Léargas ar ghníomhaíochtaí an Aontais chun tacú le saoránaigh, gnólachtaí agus leis an ngeilleagar, chun trealamh leighis a sholáthar agus chun taighde a spreagadh mar chuid den fhreagairt ar phaindéim an choróinvíris

An nuacht is déanaí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Tá an t-ábhar ó ‘An nuacht is déanaí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh’ le fáil i ngach ceann de na 24 theanga oifigiúla de chuid an Aontais trí sheirbhís meaisínaistriúcháin.

Foghlaim tuilleadh

Prionsabail agus luachanna

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

Tosaíochtaí an Aontais

Faigh eolas faoi thosaíochtaí an Aontais do 2019-2024: Eoraip ghlas a chur chun cinn, an bonn eacnamaíoch a fhorbairt, saoránaigh agus a saoirsí a chosaint.

Buiséad

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

An méid atá bainte amach

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Cúinne na foghlama

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Na foilseacháin is mó éileamh

Eolas ginearálta maidir leis an Aontas Eorpach agus an méid a dhéanamh sé, i bhformáid éagsúla, é dírithe ar dhaoine 18 mbliana d’aois agus níos sine.