Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Banner - Peace Dove
Do thairseach chuig an Aontas Eorpach

Buaicphointí

EU Ukraine flags
Seasann an tAontas Eorpach i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin tar éis chogadh foghach na Rúise. Leanfaidh an tAontas Eorpach de thacaíocht a thabhairt don Úcráin agus do mhuintir na tíre in éineacht lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta.
Next generation
Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.

Faigh amach faoin Aontas Eorpach

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Foghlaim tuilleadh faoin Aontas sna foilseacháin úsáideacha seo faoin gcaoi a n-oibríonn an tAontas, idir an euro agus an dlí, an stair agus an taisteal

An nuacht faoi thrácht

Tá an nuacht faoi thrácht go léir le fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais tríd an tseirbhís meaisínaistriúcháin.

Visit of Algirdas Šemeta, Member of the EC, to the port of Rotterdam
  • Press release

The new rules allow for better regulation and monitoring of harmful emissions from
industrial installations. This will protect human health and the environment, and promote energy efficiency, a circular economy and decarbonisation.

Road transport and air pollution
  • Press release

The EU has adopted the so-called ‘Euro 7’ regulation, which lays down rules on emission limits for road vehicles and battery durability. The rules cover cars, vans and heavy-duty vehicles and aim to further lower air pollutant emissions from exhaust fumes and brakes.