Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Do thairseach chuig an Aontas Eorpach

Buaicphointí

EU Ukraine flags

Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Seasann an tAontas Eorpach i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin tar éis chogadh foghach na Rúise. Leanfaidh an tAontas Eorpach de thacaíocht a thabhairt don Úcráin agus do mhuintir na tíre in éineacht lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta.
Next generation

NextGenerationEU

Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.

Faigh amach faoin Aontas Eorpach

Prionsabail agus luachanna

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

Buiséad

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

An méid atá bainte amach

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Cúinne na foghlama

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Na foilseacháin is mó éileamh

Eolas ginearálta maidir leis an Aontas Eorpach agus an méid a dhéanamh sé, i bhformáid éagsúla, é dírithe ar dhaoine 18 mbliana d’aois agus níos sine.

An nuacht faoi thrácht

Tá an nuacht faoi thrácht go léir le fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais tríd an tseirbhís meaisínaistriúcháin.

Spanish NGO rescues 194 irregular migrants near Lampedusa
  • News article

New ways to fight migrant smuggling

Every year, thousands of lives are lost because of migrant smuggling. To fight this deadly criminal activity, the Commission has launched the Global Alliance to Counter Migrant Smuggling and proposed updating EU rules to prevent and fight migrant smuggling.

OLAF's Customs Operation at the border between Ukraine and Poland
  • Press release

86 million fake items worth more than €2 billion seized in the EU in 2022

In 2022, the European Union detained around 86 million counterfeit items. The estimated value of these items exceeded €2 billion, reflecting a 3% increase from the previous year. The top five detained products included games, packaging material, toys, cigarettes, and recorded CDs/DVDs.

Woman stands with back to camera against a background of pictures of women
  • Press release

EU calls for end of violence against women

On International Day for the Elimination of Violence against Women, the EU renews its commitment to eradicate violence against women and girls in the EU and beyond. More than 3,000 women are killed each year in Europe by partners or family members, and countless more are harmed and harassed.