Skip to main content

Buntáistí

Ón gcobhsaíocht eacnamaíoch go margaí airgeadais comhtháite, is comhartha follasach den fhéiniúlacht Eorpach é an euro. Tuilleadh eolais faoi bhuntáistí an euro.

Airgeadra oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Is é an euro an t-airgeadra oifigiúil atá ag 19 mBallstát den Aontas Eorpach agus tugtar an limistéar euro ar na Ballstáit sin le chéile. Tuilleadh eolais anseo

Na tíortha a úsáideann an euro

Na Ballstáit a úsáideann an euro, agus aird ar leith á thabhairt ar an limistéar euro, tíortha nach bhfuil sa limistéar euro agus tíortha a ghlacann le rogha an diúltaithe.

An euro ar fud an domhain

Tuilleadh eolais faoi úsáid an euro lasmuigh den limistéar euro.

An euro a bhainistiú

Bainistiú an euro, a bhearta slándála agus critéir iontrála, arna n-oibriú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an mBanc Ceannais Eorpach.

Stair agus cuspóir an euro

Cuntas gearr ar stair na gcúiseanna a bhí le cruthú an euro, agus na céimeanna a bhí ar an mbealach go dtí bunú an chórais airgeadaíochta aonair

An Dearadh

Brí shiombail an euro (€) agus na rialacha maidir lena húsáid

Malartú airgeadra náisiúnta

Cén chaoi, cathain agus cá háit ar féidir seanairgeadraí náisiúnta a mhalartú ar euro.