Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Airgeadra oifigiúil an Aontais Eorpaigh

An euro ina airgeadra oifigiúil

Is é an euro an t-airgeadra oifigiúil atá ag 20 mBallstát den Aontas Eorpach agus tugtar an limistéar euro ar na Ballstáit sin le chéile.

Níl na critéir is gá le dul isteach sa limistéar euro comhlíonta ag roinnt tíortha san Aontas agus tá cinneadh déanta ag an Danmhairg gan páirt a ghlacadh ann.

Laistigh den limistéar euro, is é an euro an t-aon airgead dlíthairgthe atá ann. In éagmais conradh sonrach maidir le modhanna íocaíochta, tá sé d'oibleagáid ar chreidiúnaithe glacadh le híocaíochtaí in euro.

Féadfaidh páirtithe toiliú freisin idirbhearta a dhéanamh in airgeadraí eachtracha oifigiúla eile (e.g. dollar SAM). Ina theannta sin, féadfaidh siad toiliú ‘airgead’ a eisítear go príobháideach a úsáid. Ina measc sin tá córais trádála malairte áitiúla (córais íocaíochta dearbhánbhunaithe, mar shampla) agus airgeadraí fíorúla (ar nós Bitcoin).

Tá na hidirbhearta príobháideacha agus gnó sin fós faoi réir dlí cánachais, dlí gnó, dlí i gcoinne sciúradh airgid agus faoi réir rialacha ginearálta eile a bhaineann le trádáil i dtráchtearraí. Mar sin féin, airgeadraí nach bhfuil oifigiúil laistigh den limistéar euro, níl siad sin faoi rialú ag an dlí airgeadaíochta.

Leagtar síos in Airteagal 128 (1) CFAE an stádas airgid dhlíthairgthe atá ag nótaí bainc euro agus is i Rialachán CE/974/98 a leagtar síos an stádas airgid dhlíthairgthe atá ag boinn euro.