Gå til hovedindholdet

Den officielle EU-valuta

Euroen som officiel valuta

Euroen er officiel valuta i 20 EU-lande, som samlet udgør euroområdet.

Visse EU-lande skal stadig opfylde kriterierne for at kunne indføre euroen, mens Danmark har valgt ikke at deltage.

Inden for euroområdet er euroen det eneste lovlige betalingsmiddel. Hvis der ikke er indgået aftale om et betalingsmiddel, er kreditorer forpligtet til at modtage betaling i euro.

Parterne kan også aftale, at der skal bruges en anden officiel fremmed valuta til en transaktion (f.eks. US-dollar). De kan også aftale at bruge "penge", der er udstedt privat, som lokale bytteringe (f.eks. kuponbaserede betalingssystemer) eller en virtuel valuta (f.eks. Bitcoin).

Disse private eller erhvervsmæssige transaktioner er stadig underlagt skattelovgivningen, erhvervsretten, lovgivning om hvidvaskning af penge og andre generelle regler om varehandel. Men valutaer, der ikke har officiel status inden for euroområdet, er ikke omfattet af valutalovgivningen.

Artikel 128, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at eurosedler har status som lovligt betalingsmiddel, mens artikel 11 i forordning EF/974/98 gør det samme for euromønterne.