Skip to main content

Officiële EU-valuta

De euro als officiële munteenheid

De euro is de officiële munteenheid van 20 landen van de Europese Unie, die samen de eurozone (of het eurogebied) vormen.

Sommige EU-landen voldoen nog niet aan de voorwaarden om toe te treden tot de eurozone. Denemarken heeft echter gekozen om de eigen munt te behouden.

In de eurozone is de euro het enige wettige betaalmiddel. Zonder een specifieke overeenkomst over het betaalmiddel zijn schuldeisers verplicht betalingen in euro's te aanvaarden.

Kopers en verkopers mogen echter wel onderling beslissen om andere officiële vreemde valuta te gebruiken (bv. de Amerikaanse dollar). Ze kunnen ook afspreken om privaat uitgegeven ‘geld’ te gebruiken, zoals een systeem van lokale uitwisselingen (bv. betaalsystemen op basis van vouchers) of virtuele valuta (bv. de bitcoin).

Deze private en zakelijke transacties zijn wel nog onderworpen aan belastingen, het ondernemingsrecht, de antiwitwaswetgeving, en aan algemene regels voor de handel in grondstoffen. Maar valuta die niet als officieel gelden in de eurozone vallen niet onder monetaire wetgeving.

Artikel 128 (1) VWEU legt de status van eurobankbiljetten als wettig betaalmiddel vast. Artikel 11 van Verordening (EG) Nr. 974/98 bepaalt de status van euromunten.