Skip to main content

Az EU hivatalos pénzneme

Az euró mint hivatalos pénznem

Az euró az Európai Unió azon 20 tagállamának hivatalos pénzneme, amelyek együttesen alkotják az euróövezetet, más néven az eurózónát.

Egyes uniós országok még nem teljesítették az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, Dánia pedig úgy döntött, hogy a kívülmaradás jogával élve nem vezeti be az eurót.

Az euróövezeten belül az egyetlen törvényes fizetőeszköz az euró. Fizetési módra vonatkozó egyedi megállapodás hiányában a hitelezők kötelesek elfogadni az euróban teljesített kifizetéseket.

A fizetési ügyletek résztvevői megállapodhatnak egymással abban, hogy egy adott tranzakció céljaira egy másik hivatalos valutát használnak (pl. az amerikai dollárt). Megállapodhatnak abban is, hogy magánúton kibocsátott „pénzt”, például helyi (utalványalapú fizetési rendszereket stb.) vagy virtuális fizetőeszközt (pl. Bitcoint) használnak.

Ezek a magán- és üzleti tranzakciók ugyanúgy az adójog, az üzleti jog, a pénzmosás elleni jogszabályok és más általános árukereskedelmi szabályok hatálya alá tartoznak. Az euróövezetben nem hivatalos fizetőeszközökre azonban a monetáris jog nem terjed ki.

Az EUMSZ 128. cikkének (1) bekezdése rögzíti az euróbankjegyek, a 974/98/EK rendelet 11. cikke pedig az euróérmék törvényes fizetőeszköz jellegét.