Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Oficiálna mena EÚ

Euro ako oficiálna mena

Euro je oficiálnou menou 20 krajín Európskej únie, ktoré spoločne tvoria eurozónu.

Niektoré krajiny EÚ ešte kritériá potrebné na vstup do eurozóny nesplnili, Dánsko sa rozhodlo, že euro nezavedie.

Euro je v rámci eurozóny jediným zákonným platidlom. Ak neexistuje osobitná dohoda týkajúca sa spôsobu platby, veritelia sú povinní prijímať platby v eurách.

Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na transakciách, pri ktorých sa použijú iné oficiálne meny (napr. americký dolár). Takisto sa môžu dohodnúť na používaní platobných prostriedkov vydávaných súkromnými subjektmi, ako sú miestne systémy obchodovania na burze (napr. platobné systémy založené na poukážkach), alebo virtuálnych mien (napr. bitcoin).

Aj tieto súkromné a obchodné transakcie podliehajú daňovému právu, obchodnému právu, zákonu o boji proti praniu špinavých peňazí a iným všeobecným pravidlám obchodu s komoditami. Meny, ktoré nie sú úradnými menami v rámci eurozóny, sa však neriadia menovým právom.

Článkom 128 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje výlučné postavenie eurobankoviek ako zákonného platidla a článkom 11 nariadenia (ES) č. EC/974/98 sa to isté robí v prípade euromincí.