Prejsť na hlavný obsah

Európske roky

Čo je Európsky rok?

Ide o informačnú kampaň ku konkrétnej téme s cieľom podnietiť diskusiu a dialóg v krajinách EÚ a medzi nimi. V rámci tejto kampane sa národným vládam zvýrazní určitá téma a cieľom kampane je o tejto téme informovať a meniť postoje.

Tému konkrétneho Európskeho roka navrhuje Európska komisia a schvaľuje ju Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ (Rada EÚ). Aj keď sa Európske roky organizujú takmer 40 rokov, nemusia sa vyhlasovať každý rok.

Prečo ich potrebujeme?

Počas viacerých Európskych rokov sa poskytlo osobitné financovanie miestnym, národným a cezhraničným projektom, ktoré sa týkali témy konkrétneho roka.

Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov môžu zároveň v rámci Európskeho roka vyslať politický signál, že daná téma sa zohľadní pri tvorbe budúcich politík. V niektorých prípadoch môže Komisia na konkrétnu tému predložiť návrh nového právneho predpisu.

Aké sú témy?

Európske roky sa vyhlasujú od roku 1983. Niekoľko predošlých Európskych rokov vrátane tohtoročnej témy:

2023 – 2024Európsky rok zručností

V celej Európskej únii sa budú konať podujatia a činnosti s cieľom pomôcť ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta a pomôcť podnikom riešiť nedostatok zručností. Uchádzači o zamestnanie aj zamestnávatelia získajú prístup k mnohým príležitostiam, podelia sa o skúsenosti a poznatky a zistia, ako môžu pomôcť iniciatívy EÚ a aké sú možnosti financovania.

2022Európsky rok mládeže

V priebehu roka 2022 budú mať mladí Európania k dispozícii množstvo príležitostí zapojiť sa do činností v oblasti vzdelávania a občianskej angažovanosti, spoznať nových ľudí, objaviť iné kultúry, zlepšiť si vyhliadky na zamestnanie a vymieňať si nápady, ako aj mnoho ďalších aktivít. 

2021 Európsky rok železníc

Podujatia a iniciatívy na podporu železníc ako udržateľného, inovatívneho a bezpečného druhu dopravy a na zdôraznenie ich prínosu pre ľudí, hospodárstvo a klímu.

2018Európsky rok kultúrneho dedičstva

Informácie o 23 000 podujatiach, ktoré sa konali po celej Európe a ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o kultúrnom dedičstve Európy, chrániť ho a zaručiť jeho udržateľnosť do budúcnosti.

2015Európsky rok rozvoja

Pozrite sa, ako EÚ informovala Európanov o rozvojovej spolupráci a ako ich nabádala, aby sa zapojili do rozvojových činností. Dozvedeli sa aj o tom, aký prínos z týchto aktivít majú oni, aj ich príjemcovia.

2013 – 2014Európsky rok občanov

Významným výsledkom tohto Európskeho roka, ktorý mal verejnosť posmeliť k tomu, aby sa zapájala do budovania silnejšej a politickejšej EÚ, boli dialógy s občanmi.