Pereiti prie pagrindinio turinio

Kas yra Europos metai?

Tai informavimo tam tikra tema kampanija, kuria siekiama skatinti diskusijas ir dialogą ES šalyse ir tarp jų. Per ją atkreipiamas dėmesys į tam tikrą klausimą ir siekiama tiek informuoti, tiek keisti požiūrį.

Europos Komisija pasiūlo Europos metų temą. Tuomet ją patvirtina Europos Parlamentas ir ES valstybių narių vyriausybės. Europos metus pradėta skelbti prieš beveik 40 metų, tačiau jie skelbiami ne kasmet.

Kodėl reikia šios iniciatyvos?

Per įvairius Europos metus skiriama papildomų lėšų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, skirtiems tam tikram klausimui.

ES institucijos ir valstybių narių vyriausybės per Europos metus siunčia aiškią politinę žinią, kad į temą bus atsižvelgta ateityje rengiant politiką. Kai kuriais atvejais Komisija gali pasiūlyti naujų tos srities teisės aktų.

Kokios yra temos?

Europos metai skelbiami nuo 1983 m. Štai keletas pastarųjų metų temų, įskaitant šių metų temą.

2023–2024-iejiEuropos įgūdžių metai

Visoje Europos Sąjungoje organizuojamais renginiais ir veikla bus siekiama padėti žmonėms įgyti kokybiškoms darbo vietoms užimti reikiamų įgūdžių, o įmonėms – spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai turės įvairių galimybių, galės dalytis patirtimi ir įžvalgomis, daugiau sužinoti apie ES iniciatyvas ir galimybes gauti finansavimą.

2022-iejiEuropos jaunimo metai

2022 m. Europos jaunimas turės daug galimybių mokytis ir dalyvauti pilietinėje veikloje, užmegzti naujų pažinčių, susipažinti su kitomis kultūromis, gerinti užimtumo perspektyvas, dalytis idėjomis ir vykdyti įvairią kitą veiklą. 

2021-iejiEuropos geležinkelių metai

Renginiai ir iniciatyvos, kuriais siekiama propaguoti geležinkelių transportą kaip tvarią, novatorišką ir saugią transporto rūšį ir pabrėžti jo naudą žmonėms, ekonomikai ir klimatui.

2018-ejiEuropos kultūros paveldo metai

Visoje Europoje surengta 23 000 renginių, kuriais siekta didinti informuotumą apie Europos kultūros paveldą kaip išteklių, jį apsaugoti ir užtikrinti jo tvarumą ateityje.

2015-ejiEuropos vystomojo bendradarbiavimo metai

Sužinokite, kokiais būdais ES informavo europiečius apie vystomąjį bendradarbiavimą ir ragino įsitraukti į vystymosi srities veiklą. Jie taip pat sužinojo, kuo tai naudinga jiems patiems ir naudos gavėjams.

2013–2014-iejiEuropos piliečių metai

Svarbus šių Europos metų, per kuriuos siekta paskatinti visuomenę įsitraukti į stipresnės ir labiau politinės ES kūrimą, rezultatas – piliečių dialogai.