Skip to main content

Prioritetai ir veiksmai

ES prioritetai

Susipažinkite su 2019-2024 m. ES prioritetais: propaguoti žalią Europą, plėtoti ekonominę bazę, apsaugoti piliečius ir jų laisves.

Laimėjimai

Sužinokite, ką ES daro piliečių labui, kaip gina teises, skatina gerovę ir siekia padaryti pasaulį saugesnį.

ES veikla pagal temas

Pagal sritis suskirstyta informacija apie tai, kaip ES siekia savo pagrindinių politinių ir strateginių tikslų.

Konferencija dėl Europos ateities

Būkite išgirsti ir padėkite formuoti mūsų bendrą ateitį piliečių debatuose ir diskusijose.

Bendras ES atsakas į COVID-19

Overview of EU actions to support citizens, businesses and the economy, provide medical equipment and boost research in response to the coronavirus pandemic.