Skip to main content

Principai, šalys, istorija

Principai ir vertybės

Bendrieji principai ir vertybės, kuriais grindžiamas gyvenimas ES: laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė, taikos ir stabilumo skatinimas.

Svarbiausi faktai ir skaičiai

ES šalių ir gyventojų, ekonomikos ir užimtumo, transporto ir energetikos bei ES institucijų statistika.

Šalių profiliai

Informacija apie ES šalis, jų valdymo sistemą ir visuomenę, taip pat apie tai, kuriose šalyse naudojamas euras ir kurios yra laisvo judėjimo erdvės narės.

Stojimas į ES

Siekiant tapti ES nare yra taikoma sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Paraišką pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas.

ES istorija

Svarbiausi įvykiai ES istorijoje, kaip ES vystėsi per savo gyvavimo dešimtmečius, žmonės, suvaidinę svarbų vaidmenį ES.

Ženklai

ES ir jos vertybių simboliniai ženklai: ES vėliava, himnas ir šūkis, Europos diena.

Kalbos

Sužinokite apie 24 oficialiąsias ES kalbas, ES mažumų kalbas ir ES kalbų mokymosi programas.