Skip to main content

Lengvai skaitoma. Europos Sąjunga

Lengvai skaitoma versija

„Lengvai skaitoma“ reiškia,
jog informacija pateikta taip, kad ją bet kam
būtų paprasta perskaityti ir suprasti.

Easy to read - Symbol

 

© Europos lengvai skaitomo teksto logotipas: Įtrauki Europa. Daugiau informacijos pateikiama adresu https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/.

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga – 27 Europos šalių grupė.
Šios šalys susitarė stengtis,
kad žmonėms būtų geriau, lengviau ir saugiau gyventi.
Jos susitarė dirbti drauge ir viena kitai padėti.

Visų Europos Sąjungos šalių žemėlapis

 

Kaip atsirado Europos Sąjunga

Iš pradžių kartu pradėjo dirbti tik 6 Europos šalys:

 • Belgija
 • Italija
 • Liuksemburgas
 • Nyderlandai
 • Prancūzija
 • Vokietija

Netrukus prie jų ėmė jungtis vis daugiau Europos šalių
taip susikūrė Europos Sąjunga.

2016 m. birželį Jungtinė Karalystė nusprendė
išeiti iš Europos Sąjungos.
Nuo 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė
nebėra Europos Sąjungos narė.

Europos Sąjungos tikslai ir vertybės

Visos Europos Sąjungos šalys kartu stengiasi,
kad:

Europos Sąjungos šalys
turi svarbias bendras vertybes.
Pavyzdžiui, jos stengiasi, kad visi žmonės būtų lygūs ir
ir būtų gerbiamos žmonių teisės.

Taika Europoje

Laisvas judėjimas

Europos Sąjunga pasirūpino, kad žmonės galėtų
laisvai judėti iš vienos šalies į kitą.
Žmonės gali gyventi, mokytis arba dirbti
bet kurioje Europos Sąjungos šalyje.
Pavyzdžiui, prancūzas gali išvažiuoti
į Italiją ir ten dirbti,
studentas iš Belgijos gali išvažiuoti mokytis į universitetą Graikijoje.

Happy travelers

Daiktai, paslaugos ir pinigai taip pat gali laisvai judėti
iš vienos Europos Sąjungos šalies į kitą.

Europos Sąjunga pasaulyje

Europos Sąjunga yra svarbi pasaulyje dėl daugelio dalykų.
Pavyzdžiui:

 • Ji kitoms šalims parduoda daug prekių ir paslaugų.
  Ji taip pat perka kitų šalių prekes.
  Taip ji padeda veikti pasaulio ekonomikai.
 • Ji padeda milijonams žmonių, kurie gyvena
  mažiau turtingose šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai.
 • Ji stengiasi, kad pasaulyje būtų saugiau,
  su žmonėmis būtų elgiamasi sąžiningai ir būtų laikomasi įstatymų.

Stojimas į Europos Sąjungą

Kad šalis galėtų įstoti į Europos Sąjungą,
šalis turi:

Kai kurios šalys dabar stengiasi įstoti į Europos Sąjungą.
Šios šalys yra:

 • Albanija
 • Bosnija ir Hercegovina
 • Juodkalnija
 • Moldova
 • Serbija
 • Šiaurės Makedonija
 • Turkija
 • Ukraina

Kad galėtų įstoti į Europos Sąjungą,
šios šalys turi priimti
visus Europos Sąjungos
įstatymus ir vertybes.

Šengeno erdvė

Europos Sąjunga sukūrė Šengeno erdvę.

Šengeno erdvėje tarp valstybių nėra sienų.
Šioje erdvėje žmonės gali laisvai ir paprastai keliauti iš vienos šalies į kitą.
Kai žmonės važiuoja iš vienos šalies į kitą,
prie sienos jų nestabdo ir netikrina.

Todėl, kad yra Šengeno erdvė,
žmonės dabar gali lengviau dirbti užsienyje arba keliauti.

Šengeno erdvė sukurta 1985 metais.
Europos Sąjungoje yra 27 šalys.
Dabar 23 šalys priklauso Šengeno erdvei.

Šios šalys yra:

 • Austrija
 • Belgija
 • Kroatija
 • Čekija
 • Danija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Latvija
 • Lenkija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Švedija
 • Vengrija
 • Vokietija

Be to, Šengeno erdvei priklauso 4 Europos Sąjungai
nepriklausančios šalys:

 • Islandija
 • Lichtenšteinas
 • Norvegija
 • Šveicarija

Tai reiškia, kad žmonės gali laisvai ir paprastai nuvykti
iš vienos tokios šalies į kitą.
Todėl žmonės gali lengviau keliauti po šias šalis
arba važiuoti ten dirbti.

Happy travelers

 

Europos Sąjungos kalbos

Kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje
žmonės šneka savo kalba.
Europos Sąjunga gina žmonių teisę
bendrauti savo kalba.

The word 'hello' in different languages

Todėl Europos Sąjunga rašo
visą svarbią informaciją ir dokumentus
visomis kalbomis, kuriomis žmonės čia šneka:

 • airių
 • anglų
 • bulgarų
 • čekų
 • danų
 • estų
 • graikų
 • ispanų
 • italų
 • kroatų
 • latvių
 • lenkų
 • lietuvių
 • maltiečių
 • nyderlandų
 • portugalų
 • prancūzų
 • rumunų
 • slovakų
 • slovėnų
 • suomių
 • švedų
 • vengrų
 • vokiečių

Todėl visi Europos Sąjungos žmonės
gali gauti svarbią informaciją savo kalba
ir ją suprasti.

Europos Sąjungos pinigai

Dauguma Europos Sąjungos šalių turi tuos pačius pinigus.

Šiuo metu eurą naudoja 20 iš 27 Europos Sąjungos šalių.

Šios šalys yra:

 • Airija
 • Austrija
 • Kroatija
 • Belgija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Vokietija

Europos vėliava

Čia yra Europos Sąjungos vėliava:

The flag of the European Union

Europos Sąjungos vėliava yra mėlynos spalvos.
Vėliavos viduryje yra žvaigždžių ratas.
Ratas reiškia, kad Europos Sąjungos šalys
yra vieningos ir viena kitai padeda.

Europos Sąjungos himnas

Kiekviena šalis turi muzikinį kūrinį,
kuris parodo šalies vertybes ir kultūrą.
Toks muzikinis kūrinys yra vadinamas himnu.

Europos Sąjunga taip pat turi savo himną.
1985 metais žmonės, kurie priima sprendimus
Europos Sąjungoje,
pasirinko labai žymaus kompozitoriaus kūrinį,
kuris tapo Europos Sąjungos himnu.

Šio kompozitoriaus vardas yra Liudvigas van Bethovenas.

Suvienijusi įvairovę

Europos Sąjungos posakis suvienijusi įvairovę
parodo, kokios yra jos vertybės.

Suvienyti įvairovę reiškia, kad:

Kaip veikia Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje yra 3 pagrindinės įstaigos:

Šios 3 Europos Sąjungos įstaigos yra labai svarbios.
Jos artimai bendradarbiauja, kad gyventi Europos Sąjungoje būtų geriau:

 • Europos Komisija siūlo įstatymus,
 • Europos Parlamentas
  Ir Europos Sąjungos Taryba
  apsvarsto įstatymus ir nusprendžia, ar jie
  Europai yra reikalingi,
 • jeigu Parlamentas ir Taryba nusprendžia, kad įstatymas Europai yra reikalingas,
  visos Europos Sąjungos šalys
  turi jį priimti.

Kitos svarbios Europos Sąjungos įstaigos yra:

 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
  Jis užtikrina, kad visi įstatymai Europos Sąjungoje
  būtų teisingai vykdomi.
 • Audito Rūmai
  Jie tikrina, ar teisingai leidžiami Europos Sąjungos
  pinigai.

Yra ir daugiau Europos Sąjungos įstaigų,
dirbančių svarbų darbą.
Pavyzdžiui, yra įstaigos, kurios:

Daugiau informacijos