Skip to main content

Viegli lasāma versija - Eiropas Savienība

Viegli lasāma versija

Viegli lasāmas versijas ir veids,
kā informāciju padarīt ikvienam
viegli izlasāmu un saprotamu.

Easy to read - Symbol

 

© Eiropas viegli lasāma teksta logo: Inclusion Europe. Papildu informāciju skatiet vietnē https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Eiropas Savienība

Eiropas Savienība ir valstu grupa Eiropā.
Šīs valstis kopīgi strādā,
lai padarītu cilvēku dzīvi labāku, vienkāršāku un drošāku.
Tās nolēma sadarboties un cita citai palīdzēt.

Karte ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

Sākumā sadarbību sāka tikai 6 Eiropas valstis:

 • Beļģija
 • Francija
 • Itālija
 • Luksemburga
 • Nīderlande
 • Vācija

Drīz tām pievienojās arvien vairāk un vairāk Eiropas valstu,
un tika izveidota Eiropas Savienība.

2016. gada jūnijā Apvienotā Karaliste nolēma
izstāties no Eiropas Savienības.
No 2020. gada 31. janvāra Apvienotā Karaliste
vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Eiropas Savienības mērķi un vērtības

Visas Eiropas Savienības valstis kopīgi strādā,
to make sure that:

Eiropas Savienības valstīm
visām kopā ir vairākas svarīgas vērtības.
Piemēram, tās gādā, lai visi cilvēki būtu vienlīdzīgi
un lai viņu tiesības tiktu ievērotas.

Miers Eiropā

Pārvietošanās brīvība

Eiropas Savienība ļauj cilvēkiem
brīvi pārvietoties no vienas valsts uz citu.
Cilvēki var paši izlemt, kurā
Eiropas Savienības valstī dzīvot, studēt vai strādāt.
Piemēram, persona no Francijas var izlemt
pārcelties uz dzīvi Itālijā un strādāt tur.
Tāpat students, kas dzīvo Beļģijā, var studēt augstskolā Grieķijā.

Happy travelers

Arī precēm, pakalpojumiem un naudai nav robežu
starp Eiropas Savienības valstīm.

Eiropas Savienība pasaulē

Eiropas Savienībai ir svarīga loma pasaulē daudzās jomās.
Lūk, daži piemēri.

 • Tā pārdod daudz preču un pakalpojumu citām valstīm.
  Tā arī pērk preces, kas nāk no citām valstīm.
  Tādā veidā tā palīdz pasaules ekonomikai attīstīties.
 • Tā palīdz miljoniem cilvēku,
  kuri dzīvo trūcīgākās valstīs ārpus Eiropas Savienības.
 • Tā cenšas padarīt pasauli drošāku,
  lai pret cilvēkiem izturētos taisnīgi un tiktu ievēroti likumi.

Iestāšanās Eiropas Savienībā

Kad kāda valsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā,
tai ir:

Dažas valstis pašlaik cenšas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Šīs valstis ir šādas:

 • Albānija
 • Ziemeļmaķedonija
 • Melnkalne
 • Serbija
 • Turcija

Lai varētu iestāties Eiropas Savienībā,
šīm valstīm ir centīgi jāstrādā
un jāievieš visi Eiropas Savienības
likumi un vērtības.

Šengenas zona

Eiropas Savienība ir izveidojusi “Šengenas zonu”.

Šengenas zona ir teritorija bez robežām.
Šajā teritorijā cilvēki var brīvi un viegli ceļot no vienas valsts uz citu.
Viņi netiek pārbaudīti uz robežas,
kad no vienas valsts iebrauc citā.

Pateicoties Šengenas zonai, cilvēkiem ir kļuvis vieglāk
ceļot darba vajadzībās un privāti.

Šengenas zona tika izveidota 1985. gadā.
Pašlaik 22 no 27 Eiropas Savienības valstīm
ietilpst Šengenas zonā.

Šīs valstis ir šādas:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Čehija
 • Dānija
 • Francija
 • Grieķija
 • Igaunija
 • Itālija
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Polija
 • Portugāle
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Ungārija
 • Vācija
 • Zviedrija

Turklāt Šengenas zonā ietilpst arī 4 valstis,
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis:

 • Islande
 • Lihtenšteina
 • Norvēģija
 • Šveice

Cilvēki var brīvi un viegli ceļot
starp šīm valstīm.
Tāpēc viņi var vieglāk nokļūt kādā no šīm valstīm
kā tūristi vai darba vajadzībās.

Happy travelers

 

Eiropas Savienības valodas

Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī
cilvēki runā savā valodā.
Eiropas Savienība aizsargā personu tiesības
sazināties savā valodā.

The word 'hello' in different languages

Tāpēc Eiropas Savienība
visu svarīgo informāciju un dokumentus nodrošina
visās valodās, kurās runā cilvēki dalībvalstīs:

 • angļu
 • bulgāru
 • čehu
 • dāņu
 • franču
 • grieķu
 • horvātu
 • igauņu
 • itāļu
 • īru
 • latviešu
 • lietuviešu
 • maltiešu
 • nīderlandiešu
 • poļu
 • portugāļu
 • rumāņu
 • slovāku
 • slovēņu
 • somu
 • spāņu
 • vācu
 • zviedru

Tādējādi visiem cilvēkiem, kuri dzīvo Eiropas Savienībā,
ir pieejama svarīga informācija viņiem saprotamā valodā.

Eiropas Savienības valūta

Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu izmanto
vienu un to pašu valūtu jeb naudu

Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu izmanto
vienu un to pašu valūtu jeb naudu

Tagad eiro izmanto 19 no Eiropas Savienības 27 valstīm.

Tās ir:

 • Austrija
 • Beļģija
 • Kipra
 • Igaunija
 • Somija
 • Francija
 • Vācija
 • Grieķija
 • Īrija
 • Itālija
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Portugāle
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Spānija

Eiropas karogs

Šis ir Eiropas Savienības karogs:

The flag of the European Union

Eiropas Savienības karogs ir zilā krāsā
ar zelta zvaigžņu apli.
Tas simbolizē to, ka Eiropas Savienības valstis
ir vienotas un cita citai palīdz.

Eiropas himna

Katrai valstij ir melodija,
kas izsaka tās kopīgās vērtības un kultūru.
Šāda melodija tiek saukta par “himnu”.

Arī Eiropas Savienībai ir sava himna.
1985. gadā cilvēki, kas pieņem lēmumus
Eiropas Savienībā,
par Eiropas Savienības himnu
izvēlējās ļoti slavena komponista melodiju.

Šī komponista vārds ir Ludvigs van Bēthovens.

Vienoti daudzveidībā

Eiropas Savienība izmanto frāzi “vienoti daudzveidībā”,
lai izteiktu savas vērtības.

Šīs frāzes nozīme ir šāda:

Kā darbojas Eiropas Savienība

Eiropas Savienībai ir 3 galvenās iestādes:

Šīs 3 iestādes Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgas.
Tās strādā ciešā sadarbībā, lai uzlabotu dzīvi Eiropā:

 • Eiropas Komisija ierosina likumus.
 • Eiropas Parlaments
  un Eiropas Savienības Padome
  apspriež šos likumus un lemj, vai vēlas, lai šie likumi
  tiktu piemēroti Eiropā.
 • Ja tās nolemj, ka kāds likums ir jāpiemēro Eiropā,
  visām Eiropas Savienības valstīm
  ir jāgādā, lai šis likums tajās tiktu piemērots.

Ir arī citas iestādes, kuras ir svarīgas Eiropas Savienībai:

 • Eiropas Savienības Tiesa
  gādā, lai visi likumi Eiropas Savienībā
  tiktu piemēroti pareizi.
 • Revīzijas palāta
  pārbauda, vai Eiropas Savienības nauda
  tiek tērēta pareizi.

Eiropas Savienībā ir vēl citas iestādes,
kas veic svarīgu darbu.
Piemēram, ir organizācijas, kuras:

Vairāk informācijas