Направо към основното съдържание

Лесна за четене версия — Европейски съюз

Лесна за четене версия

Лесните за четене версии са начин
информацията да бъде поднесена така,
че да бъде достъпна за четене и разбиране от всички.

Easy to read - Symbol

 

“© Европейско лого „лесна за четене версия“: Inclusion Europe. За повече информация: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Европейският съюз

Европейският съюз е група от 27 държави в Европа.
Тези държави се обединиха,
за да направят живота на хората по-добър, по-лесен и по-безопасен.
Те се споразумяха да работят заедно и да си помагат.

Карта на всички държави от Европейския съюз

 

Как е създаден Европейският съюз

В началото едва 6 държави в Европа започват да работят заедно:

 • Белгия
 • Франция
 • Германия
 • Италия
 • Люксембург
 • Нидерландия

Скоро все повече европейски страни се присъединяват към тях
и е създаден Европейският съюз.

През юни 2016 г. Обединеното кралство реши
да прекрати членството си в Европейския съюз.
Така че от 31 януари 2020 г. Обединеното кралство
вече не е част от Европейския съюз.

Целите и ценностите на Европейския съюз

Всички страни членки на Европейския съюз работят заедно,
за да гарантират, че:

Държавите от Европейския съюз
споделят някои важни ценности.
Те например работят за гарантиране на равенство между хората
и спазване на техните права.

Мир в Европа

Свободно движение

Европейския съюз улесни хората
да се придвижват свободно от една страна в друга.
Те могат да живеят, учат или работят
в която и да е страна от Европейския съюз.
Например някой французин може да реши
да се премести да работи в Италия.
Или пък белгийски студент може да учи в университет в Гърция.

Happy travelers

Стоките, услугите и парите също могат да се движат свободно
между страните от Европейския съюз.

Европейският съюз в света

Европейският съюз играе важна роля в света в много отношения.
Например:

 • Той продава много стоки и услуги на други страни.
  Също така той купува стоки от други страни.
  По този начин Европейският съюз допринася за световната икономика.
 • Той помага на милиони хора,
  които живеят в по-бедни страни извън Европейския съюз.
 • Опитва се да направи света по-сигурно място,
  където към хората се отнасят справедливо и законите се спазват.

Приемане в Европейския съюз

За да бъде приета в Европейския съюз,
дадена страна трябва да:

Някои държави в момента полагат усилия да станат членове на Европейския съюз.
Тези държави са:

 • Албания
 • Босна и Херцеговина
 • Молдова
 • Черна гора
 • Северна Македония
 • Сърбия
 • Турция
 • Украйна

За да бъдат приети в Европейския съюз,
тези страни трябва да положат усилия
всички закони и ценности на Европейския съюз
да се прилагат в тях.

Шенгенското пространство

Европейският съюз създаде Шенгенското пространство.

Шенгенското пространство е място без граници.
Там хората могат да пътуват между страните свободно и лесно.
Те не трябва да се подлагат на проверки,
когато отиват от една страна в друга.

Благодарение на Шенгенското пространство сега за хората е по-лесно
да пътуват по работа или като туристи.

Шенгенското пространство е създадено през 1985 г.
Днес 23 от 27-те държави от Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство.

Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Хърватия
 • Чехия
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Испания
 • Швеция

Освен това 4 държави извън Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство:

 • Исландия
 • Лихтенщайн
 • Норвегия
 • Швейцария

Това означава, че хората могат да отидат свободно и лесно
от една от тези страни в друга.
По този начин хората по-лесно могат да посещават всяка от тези страни
като туристи или по работа.

Happy travelers

 

Езици на Европейския съюз

Във всяка страна от Европейския съюз
хората говорят на своя собствен език.
Европейският съюз защитава правото на хората
да общуват на собствения си език.

The word 'hello' in different languages

Затова Европейският съюз
създава всички важни документи и информация
на всички езици, които хората говорят в страните членки:

 • български
 • хърватски
 • чешки
 • датски
 • нидерландски
 • английски
 • естонски
 • фински
 • френски
 • немски
 • гръцки
 • унгарски
 • ирландски
 • италиански
 • латвийски
 • литовски
 • малтийски
 • полски
 • португалски
 • румънски
 • словашки
 • словенски
 • испански
 • шведски

По този начин всички хора в Европейския съюз
могат да получат важната информация на своя език
и да я разберат.

Валутата на Европейския съюз

Повечето страни от Европейския съюз използват едни и същи пари.

Днес 20 от 27-те държави от Европейския съюз използват еврото.

Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Хърватия
 • Кипър
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Ирландия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Испания

Европейското знаме

Това е знамето на Европейския съюз:

The flag of the European Union

Знамето на Европейския съюз е синьо
с кръг от златни звезди.
Това е символ, който показва, че страните от Европейския съюз
са обединени и се подкрепят взаимно.

Европейският химн

Всяка страна има мелодия,
която най-добре отразява нейните ценности и култура.
Тази мелодия се нарича химн.

Европейският съюз също има свой химн.
През 1985 г. хората, които вземат решенията
в Европейския съюз,
избраха мелодия на много значим композитор
за химн на Европейския съюз.

Този композитор се казва Лудвиг ван Бетовен.

Единство в многообразието

Европейският съюз използва израза единство в многообразието,
за да представи своите ценности.

Да бъдем единни в многообразието означава, че:

Как работи Европейският съюз

Европейският съюз има три основни органа:

Тези три органа са много важни за Европейския съюз.
Те работят в тясно сътрудничество, за да се подобри животът в Европа:

 • Европейската комисия предлага закони.
 • Европейският парламент
  и Съветът на Европейския съюз
  обсъждат тези закони и решават дали те
  ще се прилагат в Европа.
 • Ако решат, че даден закон ще се прилага,
  всички държави от Европейския съюз
  трябва да работят за това.

Други важни органи на Европейския съюз са:

 • Съдът на Европейския съюз,
  който гарантира, че всички закони се прилагат правилно
  в Европейския съюз.
 • Сметната палата
  която проверява дали парите на Европейския съюз
  се изразходват правилно.

Има и други органи на Европейския съюз,
които изпълняват важни задачи.
Например, има органи, които:

За повече информация