Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Лесна за четене - Европейски съюз

Лесна за четене версия

Лесната за четене версия
е начин информацията да се направи
лесна за четене и разбиране
от всички.

Easy to read - Symbol

 

© Европейско лого на лесна за четене версия: Inclusion Europe. Повече информация на адрес: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Европейски съюз

Европейският съюз е група от 27 държави в Европа.
Тези държави се обединиха,
за да направят живота на хората по-добър, по-лесен и по-
безопасен.
Те се обединиха да работят заедно и да си помагат.

Карта на всички държави от Европейския съюз

 

В началото само 6 държави в Европа
започват да работят заедно:

 • Белгия
 • Германия
 • Италия
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Франция

Скоро към тях се присъединяват все повече европейски държави
и създават Европейския съюз.

През юни 2016 г. Обединеното кралство реши
да прекрати членството си в Европейския съюз.
И така, от 31 януари 2020 г. Обединеното кралство
вече не е част от Европейския съюз.

Целите и ценностите на Европейския съюз

Всички държави, които са част от Европейския съюз работят заедно,
за да гарантират, че:

Държавите от Европейския съюз
споделят някои важни ценности.
Например, те работят, за да гарантират
равенство между хората и спазване на
техните права.

Мир в Европа

Свободно движение

Европейският съюз улесни свободното придвижване на хората
от една държава в друга.
Те могат да живеят, да учат или да работят
в която и да е държава от Европейския съюз.
Например някой французин може да реши
да се премести да работи в Италия.
Или пък някой студент от Белгия може да отиде да учи
в университет в Гърция.

Happy travelers

Стоките, услугите и парите също могат да се движат свободно
между държавите от Европейския съюз.

Европейският съюз в света

Европейският съюз играе важна роля в света в много отношения.
Например:

 • Той продава много стоки и услуги на други страни. Освен това
  той купува стоки от други страни.
  По този начин той допринася за световната
  икономика.
 • Той помага на милиони хора,
  които живеят в по-бедни страни извън Европейския съюз.
 • Той се опитва да направи света едно по-сигурно място,
  където към хората се отнасят справедливо и законите се
  спазват.

Влизане в Европейския съюз

За да стане част от Европейския съюз,
дадена държава трябва:

В момента Някои държави се опитват да станат част от
Европейския съюз.
Тези държави са:

 • Албания
 • Северна Македония
 • Сърбия
 • Турция
 • Черна гора

За да станат част от Европейския съюз,
тези държави трябва да положат усилия
всички закони и ценности на Европейския съюз
да се прилагат в тях.

Шенгенското пространство

Европейският съюз създаде Шенгенското пространство.

Шенгенското пространство е зона без граници.
Там хората могат да пътуват между държавите свободно и лесно.
Те не трябва да се подлагат на проверки,
когато преминават от една държава в друга.

Благодарение на Шенгенското пространство сега хората пътуват
по-лесно
по работа или като туристи.

Шенгенското пространство е създадено през 1985 г.
Днес 22 от 27-те държави от Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство.

Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Естония
 • Испания
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Чешка република
 • Швеция

Освен това 4 държави извън Европейския съюз
са част от Шенгенското пространство:

 • Исландия
 • Лихтенщайн
 • Норвегия
 • Швейцария

Това означава, че хората могат да отидат свободно и лесно
от една от тези държави в друга.
По този начин хората по-лесно могат да посещават всяка от тези
държави като туристи или по работа.

Happy travelers

 

Езици на Европейския съюз

Във всяка държава от Европейския съюз
хората говорят на своя собствен език.
Европейският съюз защитава правото на хората
да общуват на собствения си език.

The word 'hello' in different languages

Затова Европейският съюз
изготвя всички важни документи и информация
на всички езици, които хората говорят в държавите членки:

 • английски
 • български
 • гръцки
 • датски
 • естонски
 • ирландски
 • испански
 • италиански
 • латвийски
 • литовски
 • малтийски
 • немски
 • нидерландски
 • полски
 • португалски
 • румънски
 • словашки
 • словенски
 • унгарски
 • фински
 • френски
 • хърватски
 • чешки
 • шведски

По този начин всички хора в Европейския съюз
могат да получават важната информация на своя език
и да я разбират.

Валутата на Европейския съюз

Повечето държави от Европейския съюз използват едни и същи пари.

Днес 19 от 27-те страни в Европейския съюз използват еврото.

Тези държави са:

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Естония
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Финландия
 • Франция
 • Хърватия

Европейското знаме

Това е знамето на Европейския съюз:

The flag of the European Union

Знамето на Европейския съюз е синьо
с кръг от златни звезди.
Това е символ, който показва, че държавите от
Европейския съюз
са обединени и се подкрепят взаимно.

Европейският химн

Всяка държава има мелодия,
която отразява нейните ценности и култура.
Тази мелодия се нарича "химн".

Европейският съюз също има свой химн.
През 1985 г. хората, които вземат решенията
в Европейския съюз,
избраха една мелодия на много значим композитор
за химн на Европейския съюз.

Този композитор се казва Лудвиг ван Бетховен.

Единство в многообразието

Европейският съюз използва израза единство в многообразието,
за да представи своите ценности.

Единство в многообразието означава, че:

Как функционира Европейският съюз

The European Union has 3 main bodies:

Тези 3 органа са много важни за Европейския съюз.
Те работят в тясно сътрудничество, за да се подобри животът в
Европа.

 • Европейската комисия предлага закони.
 • Европейският парламент
  и Съветът на Европейския съюз
  обсъждат тези закони и решават дали тези закони
  ще се прилагат в Европа.
 • Ако решат, че даден закон ще се прилага в Европа,
  всички държави от Европейския съюз
  трябва да работят за прилагането на този закон.

Други важни органи на Европейския съюз са:

 • Съдът на Европейския съюз
  който гарантира, че всички закони се прилагат правилно
  в Европейския съюз;
 • Сметната палата
  която проверява дали парите на Европейския съюз
  се изразходват правилно.

Европейският съюз има и други органи,
които изпълняват важни задачи.
Например има органи, които:

За повече информация