Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Ľahko čitateľná verzia – Európska únia

Ľahko čitateľná verzia

V ľahko čitateľnej verzii
nájdete informácie,
ktoré sa dobre čítajú a sú zrozumiteľné.

Easy to read - Symbol

 

© Ľahko čitateľné európske logo: Inclusion Europe. Ďalšie informácie sú k dispozícii na https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Európska únia

Európska únia je skupina 27 krajín v Európe.
Tieto krajiny sa združili,
aby ich občania mali nielen lepší a ľahší život, ale prežili ho aj v bezpečí.
Súhlasili, že budú spolupracovať a navzájom si pomáhať.

Mapa so všetkými krajinami Európskej únie

 

Ako vznikla Európska únia

Spočiatku začalo spolupracovať len 6 krajín v Európe:

 • Belgicko
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Luxembursko
 • Nemecko
 • Taliansko

Čoskoro sa k nim začalo pridávať stále viac krajín v Európe
a vznikla Európska únia.

V júni 2016 sa Spojené kráľovstvo rozhodlo,
že z Európskej únie vystúpi.
Takže od 31. januára 2020 už Spojené kráľovstvo
nie je členom Európskej únie.

Ciele a hodnoty Európskej únie

Všetky krajiny, ktoré tvoria Európsku úniu, spolupracujú
a usilujú sa o to, aby:

Krajiny Európskej únie
spájajú dôležité hodnoty.
Usilujú sa napríklad o to, aby si všetci ľudia boli rovní
a aby sa rešpektovali ich práva.

Mier v Európe

Voľný pohyb

Európska únia uľahčuje ľuďom
voľný pohyb medzi krajinami.
Môžu žiť, študovať alebo pracovať
v ktorejkoľvek krajine Európskej únie.
Napríklad osoba z Francúzska sa môže
presťahovať do Talianska a pracovať tam.
Študent z Belgicka môže ísť zase študovať na univerzitu do Grécka.

Happy travelers

Veci, služby a peniaze sa takisto môžu voľne pohybovať
medzi krajinami Európskej únie.

Európska únia vo svete

Európska únia zohráva dôležitú úlohu vo svete v mnohých ohľadoch.
Napríklad:

 • Predáva mnoho vecí a služieb do iných krajín.
  Zároveň nakupuje veci z iných krajín.
  To pomáha svetovému hospodárstvu napredovať.
 • Pomáha to miliónom ľudí,
  ktorí žijú v chudobnejších krajinách mimo Európskej únie.
 • Európska únia chce, aby bol svet bezpečnejší,
  aby sa s ľuďmi zaobchádzalo spravodlivo a aby sa dodržiavali právne predpisy.

Ako sa krajina môže stať členom Európskej únie?

Aby sa krajina stala členom Európskej únie,
musí:

Niektoré krajiny sa teraz usilujú o členstvo v Európskej únii.
Ide o tieto krajiny:

 • Albánsko
 • Čierna Hora
 • Moldavsko
 • Severné Macedónsko
 • Srbsko
 • Turecko
 • Ukrajina

Aby sa tieto krajiny stali členmi Európskej únie,
musia urobiť všetko pre to,
aby vo vlastnej krajine zaviedli
všetky právne predpisy a hodnoty Európskej únie.

Schengenský priestor

Európska únia vytvorila tzv. schengenský priestor.

Ide o priestor bez hraníc.
V tomto priestore ľudia môžu voľne a ľahko cestovať z jednej krajiny do druhej.
Nemusia pri prechode z jednej krajiny do druhej
prechádzať cez pasovú kontrolu.

Vďaka schengenskému priestoru môžu ľudia teraz
ľahšie cestovať za prácou alebo na dovolenku.

Schengenský priestor vznikol v roku 1985.
Jeho súčasťou je dnes 22 z 27
krajín Európskej únie.

Sú to tieto krajiny:

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko

Súčasťou schengenského priestoru
sú aj 4 krajiny mimo Európskej únie:

 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Nórsko
 • Švajčiarsko

To znamená, že ľudia môžu voľne a ľahko cestovať
medzi uvedenými krajinami.
Vďaka tomu je pre ľudí ľahšie navštíviť ktorúkoľvek z týchto krajín,
či už na účely oddychu alebo práce.

Happy travelers

 

Jazyky Európskej únie

V každej krajine Európskej únie
ľudia hovoria svojím vlastným jazykom.
Európska únia chráni právo ľudí
na komunikáciu vo vlastnom jazyku.

The word 'hello' in different languages

Európska únia preto
poskytuje všetky dôležité informácie a dokumenty
vo všetkých jazykoch, ktorými hovoria ľudia v jej krajinách:

 • bulharčina
 • chorvátčina
 • čeština
 • dánčina
 • holandčina
 • angličtina
 • estónčina
 • fínčina
 • francúzština
 • nemčina
 • gréčtina
 • maďarčina
 • írčina
 • taliančina
 • lotyština
 • litovčina
 • maltčina
 • poľština
 • portugalčina
 • rumunčina
 • slovenčina
 • slovinčina
 • španielčina
 • švédčina

Takto všetci ľudia v Európskej únii
dostávajú dôležité informácie vo vlastnom jazyku
a rozumejú im.

Peniaze Európskej únie

Väčšina krajín, ktoré sú členmi Európskej únie, používajú rovnaké peniaze.

V súčasnosti používa euro 19 z 27 krajín Európskej únie.

Sú to tieto krajiny:

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko

Európska vlajka

Toto je vlajka Európskej únie:

The flag of the European Union

Vlajka Európskej únie je modrá
a je na nej kruh so zlatými hviezdami.
Tento kruh symbolizuje, že krajiny Európskej únie
žijú v jednote a držia spolu.

Európska hymna

Každá krajina má melódiu,
ktorá najlepšie vystihuje jej hodnoty a kultúru.
Táto melódia sa nazýva „hymnou“.

Európska únia má vlastnú hymnu.
Ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia
v Európskej únii,
vybrali v roku 1985 za hymnu Európskej únie
melódiu známeho hudobného skladateľa.

Týmto hudobným skladateľom bol Ludwig van Beethoven.

Zjednotení v rozmanitosti

Heslom „zjednotení v rozmanitosti
Európska únia vyjadruje hodnoty, ktoré vyznáva.

Byť zjednotení v rozmanitosti znamená, že:

Ako funguje Európska únia?

Európska únia má 3 hlavné orgány:

Tieto 3 orgány sú veľmi dôležité pre Európsku úniu.
Úzko spolupracujú, aby sa nám v Európe lepšie žilo.

 • Európska komisia navrhuje právne predpisy.
 • Európsky parlament
  a Rada Európskej únie
  o týchto právnych predpisoch rokujú a rozhodujú, či chcú, aby
  sa takéto právne predpisy v Európe zaviedli.
 • Ak rozhodnú, že nejaký právny predpis je v Európe potrebný,
  všetky krajiny Európskej únie
  ho musia zaviesť vo vlastnej krajine.

K ďalším dôležitým orgánom v Európskej únii patria:

 • Súdny dvor Európskej únie,
  ktorý dbá na to, aby sa všetky právne predpisy
  v Európskej únii správne používali.
 • Dvor audítorov,
  ktorý kontroluje, či sa peniaze Európskej únie
  vynakladajú správne.

Existujú ďalšie orgány Európskej únie,
ktoré vykonávajú dôležitú prácu.
Sú napríklad orgány, ktoré

Ďalšie informácie