Skip to main content

Kerge lugeda - Euroopa Liit

Kergesti loetav

Kergesti loetav tekst
teeb teabe kõigi jaoks kergesti
loetavaks ja mõistetavaks.

Easy to read - Symbol

 

© Kergesti loetava teksti logo: Inclusion Europe. Lisateavet saab aadressilt https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Euroopa Liit

Euroopa Liit koosneb 27 Euroopa riigist.
Need riigid ühinesid selleks,
et muuta inimeste elu paremaks, lihtsamaks ja turvalisemaks.
Nad leppisid kokku, et nad teevad koostööd ja aitavad üksteist.

Kaart kõigi Euroopa Liidu riikidega

 

Alguses otsustasid koostööd teha ainult 6 riiki:

 • Belgia
 • Itaalia
 • Luksemburg
 • Madalmaad
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa

Hiljem ühines nendega üha rohkem riike
ja Euroopa Liit oligi moodustatud.

Ühendkuningriik otsustas 2016. aasta juunis,
et ei soovi enam Euroopa Liitu kuuluda.
Seega ei ole Ühendkuningriik alates 31. jaanuarist 2020
enam Euroopa Liidu liige.

Euroopa Liidu eesmärgid ja väärtused

Kõik Euroopa Liidu riigid teevad koostööd,
selle tagamiseks, et:

Euroopa Liidu riikidel
on ühised väärtused.
Näiteks soovivad nad tagada, et kõik inimesed on võrdsed
ja et nende õigusi austatakse.

Rahu Euroopas

Vaba liikumine

Tänu Euroopa Liidule on inimestel lihtne
ühest riigist teise liikuda.
Nad võivad elada, õppida ja töötada
ükskõik millises Euroopa Liidu riigis.
Näiteks võib Prantsusmaalt pärit inimene otsustada
minna elama Itaaliasse ja hakata seal tööle.
Samuti võib Belgiast pärit üliõpilane minna õppima Kreekasse.

Happy travelers

Ka asjad, teenused ja raha saavad
Euroopa Liidus vabalt ühes riigist teise liikuda.

Euroopa Liit ja muu maailm

Euroopa Liidul on kogu maailmas palju olulisi ülesandeid.
Näiteks teeb Euroopa Liit järgmist.

 • Ta müüb teistele riikidele kaupu ja teenuseid.
  Ta ostab teistelt riikidelt kaupu ja teenuseid.
  Nii aitab Euroopa Liit maailma majandusel kasvada.
 • See aitab miljoneid inimesi,
  kes elavad vaesemates riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu.
 • Euroopa Liit tahab, et maailm oleks turvaline koht,
  kus inimesi koheldakse õiglaselt ja kõik austavad seaduseid.

Euroopa Liidu liikmeks saamine

Euroopa Liidu liikmeks saamiseks
peab riik olema nõus

Mõned riigid teevad praegu tööd, et saada Euroopa Liidu liikmeks.
Need riigid on:

 • Albaania
 • Põhja-Makedoonia
 • Montenegro
 • Serbia
 • Türgi

Euroopa Liidu liikmeks saamiseks
peavad Euroopa Liidu
seadused ja väärtused
kehtima ka nendes riikides.

Schengeni ala

Euroopa Liit moodustas Schengeni ala.

Schengeni alal ei ole piirikontrolli.
Sellel alal saavad inimesed vabalt ja lihtsalt ühest riigist teise reisida.
Nad ei pea läbima piirikontrolli,
kui nad lähevad ühest riigist teise.

Tänu Schengeni alale on inimestel nüüd lihtsam
minna puhkuse- või tööreisile.

Schengeni ala moodustati 1985. aastal.
Praegu kuulub Euroopa Liitu 27 riiki
ja Schengeni alasse kuulub nendest 22 riiki..

Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

Schengeni alasse kuulub veel 4 riiki,
mis ei kuulu Euroopa Liitu:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norra
 • Šveits

Inimesed saavad kõikide nende riikide vahel
vabalt ja lihtsalt reisida.
Nii on inimestel lihtsam minna
mõnda nendest riikidest reisile või tööle.

Happy travelers

 

Euroopa Liidu keeled

Igas Euroopa Liidu riigis
räägivad inimesed oma keelt.
Euroopa Liit kaitseb inimeste õigust
rääkida oma keeles.

The word 'hello' in different languages

Seepärast on kõik Euroopa Liidu
olulised dokumendid ja teave
olemas tema liikmesriikide keeltes:

 • bulgaaria keeles
 • eesti keeles
 • hispaania keeles
 • hollandi keeles
 • horvaadi keeles
 • iiri keeles
 • inglise keeles
 • itaalia keeles
 • kreeka keeles
 • leedu keeles
 • läti keeles
 • malta keeles
 • poola keeles
 • portugali keeles
 • prantsuse keeles
 • rootsi keeles
 • rumeenia keeles
 • saksa keeles
 • slovaki keeles
 • sloveeni keeles
 • soome keeles
 • taani keeles
 • tšehhi keeles
 • ungari keeles

Nii saavad kõik inimesed Euroopa Liidus
olulisest teabest aru, sest
see on nende keeles.

Euroopa Liidu raha

Enamikus Euroopa Liidu riikides kasutatakse sama raha.

Praegu on euro kasutusel 27st Euroopa Liidu riigist 19s. Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome

Euroopa lipp

See on Euroopa Liidu lipp:

The flag of the European Union

Euroopa Liidu lipp on sinine
ja sellel on ringis kuldsed tähed.
See sümbol näitab, et Euroopa Liidu riigid
teevad koostööd ja toetavad üksteist.

Euroopa hümn

Igal riigil on meloodia,
mis näitab selle riigi väärtuseid ja kultuuri.
Seda nimetatakse hümniks.

Ka Euroopa Liidul on oma hümn.
1985. aastal otsustasid inimesed,
kes Euroopa Liidus otsuseid teevad,
et Euroopa Liidu hümniks saab
ühe väga tuntud helilooja meloodia.

Selle helilooja nimi on Ludwig van Beethoven.

Ühinenud mitmekesisuses

Euroopa Liit kasutab fraasi „ühinenud mitmekesisuses“,
et näidata oma väärtuseid.

Ühinenud mitmekesisuses tähendab seda, et:

Kuidas Euroopa Liit toimib

Euroopa Liidus on 3 olulist asutust.

Need 3 asutust on Euroopa Liidu jaoks väga olulised.
Nad teevad koostööd, et Euroopas oleks parem elu.

 • Euroopa Komisjon teeb seaduste ettepanekuid.
 • Euroopa Parlament
  ja Euroopa Liidu Nõukogu
  arutavad neid seaduseid ja otsustavad,
  kas need hakkavad Euroopas kehtima.
 • Kui nad otsustavad, et seadus hakkab Euroopas kehtima,
  peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid
  tegema tööd, et seadus hakkaks nende riigis kehtima.

Euroopa Liidus on veel olulisi asutusi.

 • Euroopa Liidu Kohus
  hoolitseb selle eest, et Euroopa Liidus
  kehtivad kõik seadused õigesti.
 • Kontrollikoda
  kontrollib, kas Euroopa Liidu raha
  kasutatakse õigesti.

Euroopa Liidus on veel asutusi,
mis teevad tähtsat tööd.
Näiteks on selliseid asutusi, mis:

Lisateave