Skip to main content

Põhimõtted, riigid, ajalugu

Põhimõtted ja väärtused

ELis elamise ühised aluspõhimõtted ja -väärtused: vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, rahu ja stabiilsuse edendamine.

Peamised faktid ja arvud

Statistika ELi riikide ja elanikkonna, majanduse ja tööhõive, transpordi ja energeetika ning ELi institutsioonide kohta.

Riikide profiilid

Teave ELi riikide, valitsuste ja ühiskonna, eurot kasutavate riikide ja piirkontrollita reisimise ala liikmete kohta.

Ühinemine ELiga

ELi liikmeks saamine on keerukas protsess, mis ei käi üleöö. Esmalt peab kandidaatriik vastama liikmeks saamise tingimustele.

ELi ajalugu

Peamised sündmused ELi ajaloos, ELi areng läbi aastakümnete, mehed ja naised, kes on suunanud ELi arengut.

Tähised

Tähised, mis annavad teavet ELi ja selle väärtuste kohta: ELi lipp, hümn ja juhtlause, Euroopa päev.

Keeled

Teave ELi 24 ametliku keele, vähemuskeelte ja ELi keeleõppe programmide kohta.