Skip to main content

Zasady, kraje, historia

Zasady i wartości

Wspólne zasady i wartości leżące u podstaw życia w UE: wolność, demokracja, równość i praworządność, wspieranie pokoju i stabilności.

Najważniejsze fakty i dane

Statystyki dotyczące krajów UE, ludności, gospodarki i zatrudnienia, transportu i energii oraz instytucji UE

Kraje UE

Informacje o poszczególnych krajach UE, ustroju i społeczeństwie, w tym krajach strefy euro i krajach strefy bez kontroli granicznych

Przystąpienie do UE

Przystąpienie do UE to skomplikowany proces, który wymaga czasu. Kraj kandydujący musi spełnić warunki członkostwa.

Historia UE

Główne wydarzenia w historii UE, rozwój UE w ostatnich dziesięcioleciach, kobiety i mężczyźni, którzy odegrali kluczową rolę w UE.

Symbole

Symbole UE i wyznawanych w niej wartości: flaga UE, hymn i dewiza UE, Dzień Europy

Języki

Informacje na temat 24 języków urzędowych UE, języków mniejszości w UE i unijnych programów nauczania języków.