Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne, przetargi i umowy w Unii Europejskiej

Dane kontaktowe przekazane przez instytucje, agencje i inne organy UE

Instytucje UE wykorzystują zamówienia publiczne do zakupu usług, robót i towarów, takich jak badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny. Udzielają zamówień publicznych w drodze zaproszenia do składania ofert.

W ramach jednolitego rynku prawo UE określa minimalne przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby chronić podstawowe zasady przejrzystości, równego traktowania, otwartej konkurencji i należytego zarządzania procedurami. Dzięki temu powstaje konkurencyjny, otwarty i dobrze uregulowany rynek zamówień publicznych wspierający wzrost zatrudnienia i inwestycji w UE.

Kliknij na linki poniżej, aby uzyskać dostęp do unijnych procedur udzielania zamówień publicznych, ich zasad i możliwości w tym zakresie.

Możliwości udziału w europejskich zamówieniach publicznych

Strona oferuje dostęp do otwartych przetargów i zamówień opublikowanych przez krajowych nabywców publicznych w całej Unii Europejskiej i innych krajach europejskich oraz możliwość przeglądania tych przetargów i zamówień.

Otwarte przetargi na usługi dla instytucji Unii Europejskiej

Strona oferuje dostęp do otwartych przetargów i zamówień publikowanych przez wszystkie instytucje, organy i agencje UE za pośrednictwem specjalnej platformy eTendering i możliwość przeglądania tych przetargów.

Europejskie przetargi i zamówienia publiczne – procedury

Informacje o zasadach i procedurach składania ofert w przetargu publicznym w UE oraz o rodzajach przetargów objętych przepisami unijnymi lub krajowymi

Zgłaszanie nieuczciwych procedur udzielania zamówień publicznych w UE

Informacje na temat tego, jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie procedury przetargowej, jeżeli stwierdziłeś jakiekolwiek nieprawidłowości lub uważasz, że jesteś dyskryminowany.