Skip to main content

Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Jak założyć firmę, zarządzać nią i ją rozwijać?

Europa oferuje pełen wachlarz możliwości biznesowych. Ważne jest, aby znać przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podatku od wartości dodanej (VAT) i ceł, norm dotyczących produktów i zatrudnienia. Istnieje również kilka funduszy UE, z których mogą skorzystać małe przedsiębiorstwa.

Jak założyć firmę w UE

Dowiedz się, jak rozpocząć działalność i jakie są wymogi prawne. Dostępne są również informacje o tym, jak chronić Twoje pomysły biznesowe, jakie są przepisy dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i połączeń z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz jak najlepiej wykorzystać system wymiany pracowników.

VAT i cła

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi podatku VAT, akcyzy, spółek dominujących i ich spółek zależnych, podatku od osób prawnych. Możesz też sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane do celów handlu w Europie (numer VAT UE).

Normy dotyczące produktu i zgodność z przepisami

Normy są dobrowolnymi wytycznymi, które zawierają specyfikacje techniczne dla niektórych towarów, usług i procesów, mającymi na celu ochronę środowiska i zdrowia konsumentów. Zanim rozpoczniesz sprzedaż produktu w kraju UE, produkt ten musi spełniać normy obowiązujące w tym kraju i w całej UE.

Zatrudnienie i sprawy socjalne

Zapoznaj się z wymogami określonymi w prawie UE dotyczącymi warunków zatrudnienia pracowników, zmian w umowach o pracę oraz informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Istnieją również szczegółowe przepisy dotyczące pracowników sektora transportu i pracowników delegowanych (pracowników zatrudnionych w jednym kraju, ale pracujących w innym).

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki europejskiej. To 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE. Mają one zasadnicze znaczenie dla dwojakiego celu UE jakim jest stworzenie gospodarki zrównoważonej i cyfrowej.

Dostęp do finansowania

UE oferuje wsparcie małym przedsiębiorstwom za pośrednictwem władz lokalnych, regionalnych lub krajowych. Pośrednicy finansowi, tacy jak banki i przedsiębiorstwa venture capital, również zapewniają finansowanie w formie pożyczek gwarantowanych przez UE, leasingu i finansowania kapitałowego.

Pomoc dla małych przedsiębiorstw na rozwój działalności

Aby małym i średnim przedsiębiorstwom łatwiej było eksportować i inwestować poza UE, Komisja dostarcza informacji na temat dostępu do rynków i możliwości nawiązywania kontaktów.

Ogólne doradztwo i wsparcie

Europejska Sieć Przedsiębiorczości pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają ambicje międzynarodowe. W sieci znajdziesz porady ekspertów, kontakty i wydarzenia, które ułatwią Ci nawiązanie współpracy z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi i pomogą w rozwoju Twojej firmy.