Direct la conținutul principal

Activitățile economice în Uniunea Europeană

Înființarea, gestionarea și dezvoltarea unei întreprinderi

Europa oferă nenumărate oportunități de afaceri. Este important să cunoașteți normele referitoare la înființarea unei întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată (TVA) și taxele vamale, ocuparea forței de muncă și standardele referitoare la produse. Există, de asemenea, mai multe fonduri UE de care pot beneficia întreprinderile mici.

Înființarea unei întreprinderi în UE

Aflați cum puteți lansa o întreprindere și care sunt cerințele legale. Sunt disponibile și informații privind modul în care vă puteți proteja ideile de afaceri, normele vizând conturile anuale și fuziunile cu societăți străine, precum și modul în care puteți valorifica la maximum sistemul de schimb de personal.

TVA și drepturi vamale

Aflați care sunt normele privind TVA-ul, accizele, societățile-mamă și filialele acestora, impozitul pe profit sau verificați dacă o întreprindere este înregistrată în Europa (codul de înregistrare în scopuri de TVA în UE).

Standarde aplicabile produselor și conformitatea

Standardele sunt orientări voluntare care oferă specificații tehnice pentru anumite bunuri, servicii și procese pentru a contribui la protejarea mediului și a sănătății consumatorilor. Înainte de a începe să comercializați un produs într-o țară din UE, trebuie să vă asigurați că acesta respectă normele care se aplică în țara respectivă și pe teritoriul Uniunii.

Ocuparea forței de muncă și bunăstarea personalului

Aflați care sunt cerințele prevăzute de legislația UE în ceea ce privește condițiile de angajare a personalului, modificarea contractelor de muncă și informarea și consultarea personalului. Există, de asemenea, norme specifice pentru lucrătorii din sectorul transporturilor și pentru lucrătorii detașați (care sunt angajați într-o țară, dar își desfășoară activitatea în alta).

Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei europene și reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor din UE. Ele sunt așadar esențiale pentru dubla tranziție a UE, cea către o economie sustenabilă și cea digitală.

Acces la finanțare

UE oferă sprijin întreprinderilor mici prin intermediul autorităților locale, regionale sau naționale. Intermediarii financiari, cum ar fi băncile și societățile cu capital de risc, oferă, de asemenea, finanțare sub formă de împrumuturi garantate de UE, credite de leasing și finanțare prin capitaluri proprii.

Sprijin pentru extinderea orizonturilor întreprinderilor mici

Pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să exporte și să investească în afara UE, Comisia oferă informații privind accesul la piețe și oportunitățile de corelare.

Consiliere generală și sprijin

Rețeaua întreprinderilor europene sprijină întreprinderile mici și mijlocii să-și realizeze ambițiile internaționale. Aici veți găsi sfaturi de specialitate, contacte și evenimente care vă vor pune în legătură cu partenerii internaționali potriviți și vă vor ajuta să vă dezvoltați afacerea.