Siirry pääsisältöön

Yritystoiminta Euroopan unionissa

Yrityksen perustaminen, hoitaminen ja yritystoiminnan kasvattaminen

Eurooppa on täynnä liiketoimintamahdollisuuksia. Yritystä perustettaessa on tärkeää tuntea asiaa koskevat säännöt, mukaan lukien arvonlisäveroa (alv) ja tulleja sekä tuotestandardeja ja työntekijöiden palkkaamista koskevat säännöt. Pienyritykset voivat myös saada tukea useista EU-rahastoista.

Yrityksen perustaminen EU:ssa

Uuden yrityksen perustaminen ja oikeudelliset vaatimukset. Tietoa siitä, kuinka yrittäjä voi suojata liikeideansa, sekä tietoa tilinpäätöstä koskevista säännöistä ja sulautumisesta ulkomaisen yrityksen kanssa. Vinkkejä henkilöstövaihto-ohjelmien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Alv- ja tulliasiat

Arvonlisäveroa, valmisteveroja, emoyhtiöitä ja niiden tytäryhtiöitä sekä yhteisöveroa koskevat säännöt. Hakukone, jolla voi tarkistaa, onko yritys rekisteröitynyt käymään kauppaa Euroopassa (EU-arvonlisäveronumero).

Tuotestandardit ja vaatimustenmukaisuus

Standardit ovat suosituksia, jotka sisältävät tavaroiden, palveluiden ja prosessien teknisiä eritelmiä ja joiden avulla suojellaan ympäristöä ja kuluttajien terveyttä. Tuotteen myynnin EU-maassa voi aloittaa vasta sitten, kun se on kyseisessä maassa ja koko EU:ssa sovellettavien sääntöjen mukainen.

Työsuhteet ja henkilöstön hyvinvointi

Tietoa EU:n lainsäädännössä asetetuista vaatimuksista, jotka koskevat työsuhteen ehtoja, työsopimusten muutoksia sekä henkilöstölle tiedottamista ja henkilöstön kuulemista. Erityissäännöt kuljetusalan työntekijöille ja lähetetyille työntekijöille (työntekijä, joka on otettu palvelukseen yhdessä maassa, mutta tekee työtä toisessa maassa).

Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Niiden osuus kaikista EU:n yrityksistä on 99 prosenttia. Ne ovat sen vuoksi keskeisessä asemassa, kun EU pyrkii siirtymään ympäristön kannalta kestävään ja digitaaliseen talouteen.

Rahoitus

EU tarjoaa tukea pienyrityksille jäsenmaiden kansallisten viranomaisten sekä paikallis- ja alueviranomaisten kautta. Myös rahoituksen välittäjät, kuten pankit ja riskipääomayritykset, tarjoavat rahoitusta EU:n takaamien lainojen, leasingrahoituksen ja pääomarahoituksen muodossa.

Apua pienyritysten toimintaympäristön laajentamiseen

Komissio tarjoaa opastusta markkinoille pääsyyn ja yrityskumppanien etsintään, jotta pk-yritykset voivat viedä tuotteitaan ja investoida EU:n ulkopuolelle.

Yleisiä neuvoja ja tukea

Yritys-Eurooppa-verkosto (Enterprise Europe Network) auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään. Tarjolla on asiantuntija-apua ja yhteystietoja sekä tietoa tapahtumista, joiden kautta voi saada yhteyden sopiviin kansainvälisiin kumppaneihin ja jotka auttavat yritystä kasvamaan.