Siirry pääsisältöön

EU:lle on luonteenomaista sen kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, ja EU:ssa puhutut kielet ovat olennainen osa sen kulttuuriperintöä. Sen vuoksi EU pitää tärkeänä, että sen ohjelmissa ja toimielinten työssä tuetaan monikielisyyttä.

EU:ssa on 24 virallista kieltä:

bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Historia

Joka kerta, kun EU:hun on liittynyt uusia jäsenmaita, myös EU:n virallisten kielten määrä on kasvanut.

EU:n viralliset kielet aikajärjestyksessä

 • 1958: hollanti, italia, ranska, saksa
 • 1973: englanti, tanska
 • 1981: kreikka
 • 1986: espanja, portugali
 • 1995: ruotsi, suomi
 • 2004: latvia, liettua, malta, puola, slovakki, sloveeni, tšekki, unkari, viro
 • 2007: bulgaria, iiri, romania
 • 2013: kroaatti

Tutustu siihen, miten EU:n virallisia kieliä puhutaan

Monikielisyys

Monikielisyys on yksi EU:n perusperiaatteista.

Monikielisyyspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat:

 • viestintä EU-kansalaisten kanssa heidän omalla kielellään
 • tuki Euroopan kielelliselle monimuotoisuudelle
 • kieltenoppimisen edistäminen Euroopassa.

Tämä on ainutlaatuinen lähestymistapa, jollaista ei ole käytössä muissa monikielisissä maissa tai kansainvälisissä organisaatioissa.

Monikielisyyden periaate on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan: EU-kansalaisella on oikeus käyttää mitä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä, kun hän ottaa yhteyttä EU:n toimielimiin, ja toimielinten on vastattava samalla kielellä.

Säädökset ja niiden tiivistelmät ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston kokoukset tulkataan kaikille virallisille kielille. Euroopan parlamentin jäsenillä on parlamentin istunnoissa puhuessaan oikeus käyttää mitä tahansa EU:n virallista kieltä.

Tulkkauksesta ja tekstien kääntämisestä huolehtivat konferenssitulkit ja kääntäjät. Heidän tehtävänään on kääntää kirjalliset ja suulliset esitykset EU:n 24 viralliselle kielelle ja tarvittaessa myös muille kielille.

EU:n kielijärjestelyt

Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 342 artiklan nojalla neuvosto vahvistaa asetuksilla yksimielisesti unionin toimielimissä käytettäviä kieliä koskevat säännöt. Asetuksessa N:o 1 säädetään, että toimielimillä on 24 virallista kieltä ja työkieltä.

Englanti on edelleen EU:n virallinen kieli, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta. Englannin asema toimielinten virallisena kielenä pysyy ennallaan, ellei asetusta N:o 1 siltä osin muuteta. Englanti on myös yksi Irlannin ja Maltan virallisista kielistä.

Asetuksessa N:o 1 myös vahvistetaan säännöt siitä, millä kielillä EU:n lainsäädäntöä on laadittava ja julkaistava, sekä millä kielillä EU:n toimielinten ja suuren yleisön sekä toimielinten ja EU-maiden välillä lähetettävät asiakirjat on laadittava. EU:n toimielimet voivat myös itse päättää omista sisäisistä kielijärjestelyistään.