Skip to main content

Toiminta-alat, painopisteet

EU:n painopisteet

EU:n painopisteet 2019–2024: vihreä kehitys, elinvoimainen taloudellinen perusta, kansalaisten ja vapauksien suojelu

Saavutukset

EU:n toimet kansalaisten hyväksi: miten EU suojelee oikeuksia, edistää vaurautta ja pyrkii tekemään maailmasta turvallisemman

Toiminta-alat

Miten EU saavuttaa tärkeimmät poliittiset ja strategiset tavoitteensa eri aloilla.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Tule mukaan tulevaisuuskonferenssin kansalaiskeskusteluihin ja osallistu yhteisen tulevaisuutemme muovaamiseen.

EU:n yhteiset koronavirustoimet

Katsaus EU:n toimiin, joilla tuetaan kansalaisia, yrityksiä ja taloutta, huolehditaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saatavuudesta sekä vauhditetaan tutkimusta koronaviruspandemian torjumiseksi