Skip to main content

Euroopan unionin tarjoama rahoitus, avustukset ja tuet

Rahoitustyypit

EU tarjoaa rahoitusta monenlaisiin hankkeisiin ja ohjelmiin. Se on vahvistanut tarkat säännöt, joilla varmistetaan, että varojen käyttö on tiukasti valvottua, avointa ja vastuullista.

EU tarjoaa rahoitusta monessa eri muodossa:

  • avustukset, joiden rahoituksesta osa tulee EU:lta ja osa muista lähteistä ja joiden hakumahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti ehdotuspyynnöillä
  • kansallisten ja alueellisten viranomaisten hallinnoimat tuet
  • lainat, takaukset ja pääomasijoitukset, joilla tuetaan EU:n toimintapolitiikkoja ja ohjelmia
  • Horisontti 2020 -haastekilpailujen voittajille annettavat palkinnot.

EU:n myöntämän rahoituksen hallinnointi

Suora rahoitus

EU:n hallinnoima suora rahoitus myönnetään yleensä avustuksina yksittäisille EU:n toimintapolitiikkoihin liittyville hankkeille. Tämän tyyppistä rahoitusta voi hakea vastaamalla ehdotuspyyntöihin.

Suoran rahoituksen hakumenettely

Suoran EU-rahoituksen saajat eri EU-maissa

Yhteistyöhön perustuva hallinnointi

Rahoitusjärjestelmä, jota hallinnoidaan yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Tällaisen rahoituksen osuus EU:n talousarvion varoista on noin 80 prosenttia. Varoja hallinnoidaan viiden keskeisen rahaston – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen – kautta:

Epäsuora rahoitus

Kansallisten ja alueellisten viranomaisten hallinnoima rahoitus. Tätä rahoitustyyppiä kutsutaan myös valtiontueksi ja sitä voi hakea kansallisella tasolla.

Avoimet rahoitusmahdollisuudet