Skip to main content

Subsidies, beurzen en financiering van de Europese Unie

Welke soorten financiering zijn beschikbaar?

De EU voorziet in financiering voor een hele waaier van projecten en programma’s. Zij past strenge regels toe en houdt strikt toezicht op de manier waarop het geld wordt gebruikt om te verzekeren dat dit transparant en op een verantwoorde manier gebeurt.

EU-financiering kan uiteenlopende vormen aannemen:

  • subsidies – deels gefinancierd door de EU en deels uit andere bronnen – die meestal worden bekendgemaakt via oproepen tot het indienen van voorstellen;
  • subsidies die worden beheerd door nationale en regionale overheden;
  • leningen, garanties en kapitaalinvesteringen voor de uitvoering van het EU-beleid en de EU-programma's;
  • prijzen voor winnaars van Horizon 2020-wedstrijden.

Beheer van EU-financiering

Directe financiering

Financiering die de EU meestal beheert in de vorm van subsidies voor specifieke projecten in verband met het EU-beleid. U kunt dit soort financiering aanvragen door in te gaan op oproepen tot het indienen van voorstellen.

Directe financiering aanvragen

Bekijk wie er al directe financiering van de EU heeft ontvangen in uw land

Gedeeld beheer

Deze vorm van financiering wordt beheerd samen met nationale en regionale overheden en is goed voor ongeveer 80 % van de EU-begroting. Hiervoor worden vijf grote fondsen gebruikt, overkoepeld door de  Europese structuur- en investeringsfondsen:

Indirecte financiering

Deze vorm van financiering wordt beheerd door nationale en regionale overheden, niet door de EU. Het gaat hierbij om subsidies die u bij de nationale overheid van uw eigen land kunt aanvragen.

Bekijk alle openstaande financieringsmogelijkheden