Direct naar de inhoud

Een klacht indienen

Klachten over inbreuken op het EU-recht

In de meeste gevallen kunt u uw rechten beter afdwingen in het land waar u woont. De Europese Unie biedt u echter enkele mogelijkheden die zinvol kunnen zijn.

De Europese Commissie

Als u van mening bent dat een EU-land zich niet aan het EU-recht heeft gehouden door

  • een maatregel uit te voeren (wet- of regelgeving goed te keuren of een bestuursrechtelijke maatregel te nemen),
  • een bepaalde maatregel niet te nemen, of
  •  iets te doen wat volgens u niet door de beugel kan,

kunt u daarover een klacht indienen bij de Europese Commissie.

De Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten van personen, bedrijven en organisaties over wanbeheer bij instellingen, organen en agentschappen van de EU. 

Het Europees Parlement

U kunt bij het Europees Parlement een verzoekschrift indienen over de toepassing van het EU-recht.

Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Fraude in verband met EU-financiering of medewerkers van de EU kunt u melden aan OLAF.

Verhaal op nationaal niveau

Een schending van het EU-recht aankaarten bij nationale organen of autoriteiten is vaak de snelste en doeltreffendste manier om een probleem op te lossen. Voor de toepassing van het EU-recht zijn in de eerste plaats de overheidsinstanties en nationale rechtbanken verantwoordelijk. Dit betekent dat het in uw belang is om eerst op nationaal niveau verhaal te halen.

Aanvullende informatie

Video gallery