Skip to main content

Meedoen, overleggen en stemmen in de Europese Unie

Uw rechten en hoe ze te gebruiken

Als burger van een EU-land geniet u per definitie het EU-burgerschap en hebt u het recht actief deel te nemen aan het politieke leven van de EU.

Geef uw mening

  • Op het portaal Geef uw mening kunt u het EU-beleid mee helpen vormgeven door bij te dragen aan de raadplegingen van de EU over geplande initiatieven.
  • Deel uw ideeën met het Fit for Future-platform en verminder de regeldruk, vereenvoudig de bestaande EU-wetten en maak ze toekomstbestendig. 
  • Ontmoet EU-vertegenwoordigers en bespreek onderwerpen die u interesseren tijdens burgerdialogen, die regelmatig overal in de EU worden georganiseerd.

Europese burgerinitiatieven

Help mee de beleidsagenda van de EU te bepalen door deel te nemen aan het Europees burgerinitiatief. Zo kunt u de Europese Commissie vragen wetgeving op te stellen over een kwestie die u na aan het hart ligt en waarvoor de Commissie bevoegd is. U moet wel aantonen dat uw initiatief breed gedragen wordt.

Zodra voor een initiatief één miljoen handtekeningen zijn verzameld in minimaal zeven EU-landen, besluit de Commissie of zij al dan niet maatregelen neemt en zo ja, welke.

Conferentie over de toekomst van Europa 

De Conferentie over de toekomst van Europa geeft mensen van alle rangen en standen de kans om het toekomstige beleid van de EU mede vorm te geven. Hier kunt u laten weten hoe u de toekomst van ons continent ziet en de vorderingen volgen.

Meer informatie over de Conferentie over de toekomst van Europa

Europese en lokale verkiezingen

Ontdek hoe u zich als kiezer kunt registreren of hoe u zelf als kandidaat kunt opkomen in lokale en Europese verkiezingen, ook in het land waar u woont als u de nationaliteit hebt van een ander EU-land. Kom te weten welke voorwaarden er gelden.

Meer over Europese en lokale verkiezingen

Een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement 

Ontdek hoe u een verzoekschrift over EU-beleid dat u aangaat kunt opstellen en indienen bij het Europees Parlement en hoe u een verzoekschrift kunt ondersteunen. 

Meer over verzoekschriften aan het Europees Parlement

Het meertaligheidsbeginsel

Wanneer u rechtstreeks contact opneemt met een EU-instelling of adviesorgaan hebt u recht op een antwoord in een van de 24 officiële talen van de EU.

Burgerdialogen 

Hier vindt u informatie over burgerdialogen die binnenkort plaatsvinden, en waar u EU-vertegenwoordigers kunt ontmoeten tijdens een van de regelmatig gehouden discussiebijeenkomsten over EU-onderwerpen die u aangaan. Klik op de link om te ontdekken wat er tijdens vorige burgerdialogen werd besproken.

Meer over burgerdialogen 

Opiniepeilingen

U kunt informatie opvragen over de resultaten en bevindingen van Eurobarometer-opiniepeilingen die werden gehouden vanaf 1974 tot nu. Een standaardpeiling bestaat uit ongeveer duizend persoonlijke gesprekken per EU-land over een specifieke kwestie die van belang is voor het Europese publiek.

Meer over opiniepeilingen

Online communities (SINAPSE) 

Bent u als deskundige actief in de besluitvorming en het bestuur van de EU? Schrijf u in op SINAPSE, een onlineplatform waar u uw eigen virtuele gemeenschappen kunt oprichten of zich kunt aansluiten bij die van andere deskundigen om informatie uit te wisselen over kwesties in verband met de besluitvorming. 

Meer over online communities (SINAPSE)

 

Meer informatie over uw rechten als EU-burger vindt u in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 18) en het Handvest van de grondrechten (titel V).

 

Video’s